Til nye elever: Husk å aktivere din Viken-bruker

Bruk brukernavn og aktiveringskode du har fått på SMS. Se hvordan du aktiverer Viken-brukeren din.

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Barne- og ungdomsarbeiderfaget kan være et yrke for deg som trives sammen med barn og unge og som synes det er spennende å følge barns og unges utvikling

Inntakskrav:

Vg1 Helse og oppvekstfag. Du må like å omgås andre mennesker og ha evne til innlevelse i andre. Du må kunne jobbe selvstendig og vise ansvar

Utdanningen

Etter ett år på Vg2 Barne- og ungdomsarbeider kan du søke lærlingplass. Kravene til praksis for å gå opp til fagprøven er:

  • 10 mnd. praksis med barn fra 0-6 år
  • 10 mnd. praksis med barn fra 6-12 år.
  •  4 mnd. praksis med barn fra 14-18 år.

På Vg2 får du lære både teori om barns utvikling og behov og praktiske arbeidsoppgaver. Du er ute i praksis i til sammen 12 uker. Eksamen er praktisk/muntlig og gjennomføres ute i barnehage/skole.

Fagprøven

Etter endt læretid går du opp til fagprøven. Når denne er bestått får du fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Som barne- og ungdomsarbeider kan du arbeide:

  • i barnehager
  • i skoler
  • i skolefritidsordninger
  • I fritidsklubber
  • i andre pedagogiske og sosiale institusjoner

Studiekompetanse:

Dersom du ønsker å ta høgskole- eller universitetsutdanning kan du ta et påbygningsår med allmennfag og få generell studiekompetanse. (vg3-påbygg til generell studiekompetanse)

Til toppen