Til nye elever: Husk å aktivere din Viken-bruker

Bruk brukernavn og aktiveringskode du har fått på SMS. Se hvordan du aktiverer Viken-brukeren din.

Helsearbeiderfag

Helsearbeiderfaget kan være et yrke for deg som liker å vise omsorg og hjelpe mennesker i alle aldre med ulike utfordringer.

Inntakskrav

Fullført og bestått Vg1 helse- og oppvekstfag.

Personlige egenskaper

  • Du må kunne vise omsorg, vennlighet og respekt og ha evne til å bry deg om andre.
  • Du må ha gode samarbeidsevner
  • Du må kunne jobbe med mennesker som har ulik kulturell bakgrunn og ulik livssituasjon og som har forskjellige evner og muligheter for kommunikasjon

 Utdanningen

På Vg2 får du lære både teori om helserelaterte emner og praktiske arbeidsoppgaver. Du er ute i praksis i til sammen 12 uker. Eksamen er praktisk/muntlig. Etter ett år på Vg2 Helsefagarbeider kan du søke lærlingeplass. Lærlingetiden er normalt to år hvor du får en prosentdel av fagarbeiders lønn under lærlingetiden. Etter endt læretid går du opp til fagprøven og når den er bestått har du fagbrev som Helsefagarbeider.

Dersom du ønsker å ta høgskole- eller universitetsutdanning kan du ta et påbygningsår for å få generell studiekompetanse; enten Vg3 direkte etter Vg2 eller Vg4 etter bestått fagprøve. 

En helsefagarbeider gir omsorg, og utfører grunnleggende sykepleie

Helsefagarbeideren skal ivareta den enkelte pasient og brukers behov for helhetlig omsorg, ernæring, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid. Som helsefagarbeider skal du yte profesjonell helsehjelp, kunne utføre grunnleggende førstehjelp og ivareta pasientsikkerhet. En helsefagarbeider har varierte arbeidsoppgaver og kontakt med mennesker i alle aldre. Noen er syke og andre har nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke..

Yrkestittelen helsefagarbeider erstatter de tidligere titlene hjelpepleier og omsorgsarbeider.

Som helsefagarbeider kan du jobbe

  • På sykehjem, sykehus eller i hjemmesykepleien
  • I bolig for mennesker med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser
  • På skoler for barn og ungdom med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser
  • Innenfor psykisk helsevern og rusomsorg
  • Ved opptrenings og behandlingssentre
Til toppen