Til nye elever: Husk å aktivere din Viken-bruker

Bruk brukernavn og aktiveringskode du har fått på SMS. Se hvordan du aktiverer Viken-brukeren din.

Helsesekretær VG3

Helsesekretærene arbeider bl.a. på legekontorer, i sykehus, i bedriftshelsetjenesten og på helsesentre.

Sentrale arbeidsoppgaver

Helsesekretæren er ofte den som møter pasienten først ved ankomst til behandlingsstedet. Sentrale arbeidsområder er

  • mottak av pasienter
  • laboratoriearbeid og skiftestuearbeid
  • kontortekniske oppgaver og bruk av pasientadministrative IKT-systemer
  • registrering av takster og diagnoser
  • kvalitetssikring og prosedyrer
  • vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon

Personlige egenskaper

Helsesekretæren arbeider selvstendig innenfor sitt område. Det stilles store krav til service, effektivitet og nøyaktighet. Det kreves evne og vilje til samarbeid med andre profesjoner. Du bør kunne vise omsorg, toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold. Omstillingsevne, språk- og kulturkunnskaper er også viktig.

Formelle krav

For å kunne bruke yrkestittelen helsesekretær kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Vilbli.no

Til toppen