Til nye elever: Husk å aktivere din Viken-bruker

Bruk brukernavn og aktiveringskode du har fått på SMS. Se hvordan du aktiverer Viken-brukeren din.

Helseservicefag

Helseservicefagene skal medvirke til å dekke kompetansebehovet innenfor helseserviceyrket. Opplæringen i programfagene skal medvirke til å utvikle evne til å yte service overfor kolleger, pasienter og kunder, og til å samhandle med andre.

Opplæringen skal sette helseservicearbeideren i stand til å arbeide raskt, effektivt og nøyaktig. Videre skal opplæringen medvirke til å utvikle etisk bevissthet, respekt for andre og evne til å kommunisere med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn. Opplæringen skal også medvirke til å utvikle kunnskap om og vilje til aktiv deltaking i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringen skal være praksisnær, tverrfaglig og gi helhetlig kompetanse.

Helseservicefag kan gi videre mulighet til å utdanne deg som apotektekniker, tannhelsesekretær og helsesekretær.

Fagfordeling

Helseservicefag Vg2 består av fellesfag, felles programfag og prosjekt til fordypning.

Fellesfag

  • norsk
  • engelsk
  • samfunnsfag
  • kroppsøving

Felles programfag

  • helsefremmende arbeid
  • kommunikasjon og samhandling
  • yrkesutøving

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning på Vg2 skal gi deg mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer.

Beskrivelse av programfagene

Under er en nærmere beskrivelse av de ulike programfagene

Helsefremmende arbeid

Programfaget handler om hvordan levevaner, fysisk aktivitet, kosthold og miljø påvirker helse. Immunforsvaret, fordøyelsessystemet og hva kosthold har å si, står sentralt. Førstehjelp, grunnleggende sykdomsforståelse, ergonomi og hvordan service fremmer helse hører med. Programfaget omfatter også helse, miljø og sikkerhet, med særlig vekt på smittevern og hygienetiltak.

Kommunikasjon og samhandling

Programfaget handler om kommunikasjon og samhandling i møte med pasienter, kunder og samarbeidspartnere. Det omfatter bevisstgjøring av egen væremåte overfor pasienter og kunder, og hva respekt, toleranse og omsorg for andre har å si i yrkesutøving. Videre dreier det seg om observasjon av pasienter og kunder i tillegg til relevant regelverk om taushetsplikt og personvern.

Yrkesutøving

Programfaget handler om elementer som er felles for yrkene innenfor helseservicefaget, og de krav som blir stilte til god yrkesutøving. Etikk, service, profesjonell kundebehandling og tverrfaglig samarbeid står sentralt. Administrative rutiner og bruk av kontorteknisk og digitalt utstyr hører med til programfaget. Det omfatter også relevant regelverk for helsepersonell.

Kilde: Vilbli.no

Til toppen