Opplæring for voksne, betalingskurs

Strømmen videregående skole tilbyr opplæring i ambulansefag, praksiskandidatkurs 

Ambulansefag

Søknadsfrist  Ambulansekurs:

 mars 2023