Ambulansefag

Strømmen videregående skole tilbyr kurs i ambulansefag som teoribasert opplæring over 1 år (25 uker) med undervisning totalt 250 timer.

Inntakskrav

Søker må ha fylt 20 år.

Kurset retter seg mot voksne fortrinnsvis med erfaring og/eller utdanning fra helsevesenet

Studietid

Deltidsstudie over 1 skoleår (25 uker) med undervisning totalt 250 timer.
Undervisningen foregår på kveldstid 2 kvelder pr. uke à 5 timer. (skoletimer)
Opplæringen foregår både fysisk og via Teams.

Kurset forbereder deg til de eksamener du må ta, som er første trinn på veien til fagbrev.

Kurset følger skolens ferier.

Studiestart

September 2023, med forbehold om nok søkere.

Læreplan og fag

Kurset følger "Læreplan for videregående opplæring: Utdanningsprogram for helse og sosialfag. Programområde for ambulansefag. Læreplan i felles programfag VG2.
Gjeldende fra 1.august 2021."

Læreplan i vg2 ambulansefag (AMB02-03) (udir.no)

 

Beskrivelse av vg2 Ambulansefag:

Vg2 ambulansefag handler om å utvikle yrkesutøvere som kan utføre akuttmedisinsk behandling og transport av pasienter. Programfagene skal bidra til at lokalsamfunnet har beredskap ved akutt sykdom, forverring av kronisk sykdom, ulykker og katastrofer. Programfagene skal videre bidra til at ambulansearbeideren fungerer godt i tverrfaglig samarbeid, og kan arbeide selvstendig under tidspress og under vanskelige forhold. I programfagene inngår også å ivareta sikkerheten og pasientenes vitale funksjoner under ambulanseoppdrag. Videre skal programfagene gjøre ambulansearbeideren i stand til å arbeide i tverrfaglige akuttmedisinske og operative team, og samarbeide med en kommunikasjonssentral.

Programfag:

 • Ambulansemedisin
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesliv i ambulansefag


Kurset avsluttes av en tverrfaglig muntlig/praktisk eksamen i midten av juni.

Eksamen og godkjenninger

 • Har du 5 års relevant praksis kan du avlegge eksamen som praksiskandidat og deretter melde deg opp til fagprøven.
 • For godskriving av praksis: Praksiskandidater – retningslinjer for vurdering av praksis (udir.no)
 • Kandidater som ikke har 5 års relevant praksis, må avlegge privatisteksamen i alle programfag vg2 ambulansefag og deretter søke læreplass etter fullført og bestått eksamen.
 • For å få godkjent/fullført vg2 ambulansefag, må kandidaten også enten dokumentere tidligere bestått eller ha godkjent realkompetanse i allmenne fag tilsvarende vg2/vk1-nivå yrkesfaglige studieretninger (matematikk, naturfag, norsk, engelsk, samfunnskunnskap fag, kroppsøving).
 • Få godkjent faget Yrkesfag til fordypning enten ved å dokumentere tilstrekkelig antall timer i praksis i et relevant lærefag i Læreplan i ambulansefaget vg3/opplæring i bedrift, eller ta eksamen i et antall relevante fag med nasjonale læreplaner som samsvarer med kravet til timetall. 
 • Informasjon om realkompetansevurdering og Informasjon om lese-skrivevansker finner du på adressen: Viken.no - voksenopplæring. Se også lenk "Voksenopplæring".

Tilfredsstillende helse: 

For å få jobb i ambulansetjenesten må kandidaten ha tilfredsstillende helse. Helsekrav tilsvarende krav til helse i førerkort klasse D. For eksempel krav til syn og hørsel, full førlighet i armer og ben. Ikke ha insulinbetinget diabetes, epilepsi, enkelte hjertesykdommer ADHD, m.m. 

Krav ved søknad til læreplass:

 • Bestått vg1 Helse og oppvekst
 • Bestått vg2 Ambulansefag
 • Fysisk test
 • Førerkort klasse B i to år.
 • Ved oppstart av læreperioden vil det være krav om førerkort klasse C1
 • Politiattest

Kurspris:

Kr. 34 900,- pr. deltaker. Innbetaling i 4 rater: ca. 1. oktober, 1.desember 2023, ca.1. mars og 1.mai 2024.

Eksamensavgift og utgifter til lærebøker kommer i tillegg.

Støtte fra Lånekassen:

Kurset er ikke lenger godkjent av Lånekassen som frittstående kurs (for lite omfang) og får derfor ikke støtte.

Søknadsfrist: 10. juni 2023

 

Søknad sendes til:

Strømmen videregående skole, postboks 64, 2011 Strømmen

Skjema for å søke opptak i ambulansefag (DOCX, 100 kB)


Kopi av vitnemål og attester må vedlegges dersom søknaden skal komme i betraktning.