Industriteknologi

Programområdet industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.

Fagfordeling

Industriteknologi Vg2 består av fellesfag, felles programfag og prosjekt til fordypning.

Fellesfag

  • norsk
  • engelsk
  • samfunnsfag
  • kroppsøving

Felles programfag

  • dokumentasjon og kvalitet
  • produksjon
  • reparasjon og vedlikehold

Yrkesfaglig fordypning - YFF (tidligere prosjekt til fordypning, PTF)

Yrkesfaglig fordypning på Vg2 skal gi deg mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer.

Kilde: Vilbli.no