Vg3 i skole

Dersom du har fullført og bestått Vg2 på et yrkesfaglig utdanningsprogram, men fremdeles ikke har fått læreplass eller annet tilbud, har du rett til å ta den praktiske delen av opplæringen i skole (alternativ Vg3 i skole). Dette gjelder om du er folkeregistret i Viken fylkeskommune. På Strømmen videregående skole tilbyr vi vg3 i fagene elektro, barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget.

Hva er Vg3 i skole?

Opplæringen varer i 12 måneder og er ulønnet. Du blir registrert som elev ved skolen:

  • dersom du ikke får praksisplass, vil all opplæringen foregå på skolen
  • målet er at du skal gå opp til fag- eller svenneprøve etter endt opplæring
  • får du tilbud om læreplass i løpet av perioden kan du tegne lærekontrakt og fortsette som lærling