Lerberg skole og kompetansesenter

Lerberg skole og kompetansesenter har ansvar for elever som er innlagt i helseinstitusjoner og plassert i barneverninstitusjoner i tidligere Buskerud fylke

Besøksadresse: Ringeriksveien 1, 3300 Hokksund

Postadresse: Postboks 117, 3301 Hokksund

Telefon: 32 25 69 50

E-post: lskpost@bfk.no

Org.nr: 998516897

Skolen har undervisningssteder på Drammen Sykehus, ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), på skolen i Hokksund og på ulike institusjoner. I tillegg går elever på hjemskolen sin eller institusjonens nærskole. Elevene er hos Lerberg alt i fra noen få dager til et helt år.

Skolen vurderer i samarbeid med foresatte hvor elevens skoletilbud skal være. Vurderingen tar utgangspunkt i det beste for eleven, og opplæringen kan foregå flere steder:

 • Gjennom avtaler med nærskoler eller elevers hjemskoler 
 • I Lerberg skole og kompetansesenters lokaler på Lerberg i Hokksund
 • I lokaler på sykehus eller institusjoner
 • Andre opplæringsarenaer 

Lerberg skole og kompetansesenter har i dag ansvar for opplæringen ved følgende helseinstitusjoner:

 • Vestre Viken, Barne- og ungdomspsykiatriske avdeling (BUPA):
 • Skolen ved Drammen sykehus
 • Skolen ved Geilomo barnesykehus
 • Skolen ved Modum bad
 • Vikersund kurbad

Lerberg skole og kompetansesenter har også ansvar for opplæringen ved følgende barnevernsinstitusjoner:

 • Buskerud og Vestfold ungdomssenter akutt
 • Buskerud, Vestfold og Telemark behandling ungdom, avd. Geithus
 • Buskerud ungdomshjem
 • Buskerud barne- og familiesenter
 • Frelsesarmeens barne- og familievern, Solgløtt
 • TFCO Sandvika og TFCO Drammen
 • TUA Ringerike

Vi har et veiledningsteam som støtter skoler rundt i fylket slik at de kan gi elevene et godt tilpasset opplæringstilbud. Lerberg tilbyr kurs til skoler, eller enkeltansatte på skoler, innenfor en rekke ulike temaer. Det blir også utarbeidet ulike kurs på forespørsel. 

Se også

option-3
Til toppen