Bli knallgod på å skrive søknader!

Fylkeskommunen administrerer mange tilskuddsordninger, både fylkeskommunens egne og tilskuddsordninger vi formidler. Har du en knallgod idé og ønsker å finne midler for å realisere dine drømmer? Da bør du bli med på våre kurs, så du får bedre oversikt over hvilke tilskudd du kan søke på, og hvordan du skriver en god søknad.

Ordsky som viser mest søkte ord på tilskudd og friluftsliv - Klikk for stort bilde 

Høstens kursrekke

Hvert år mottar vi mange søknader der vi ser at man med enkle grep kunne gjort søknaden enda bedre, eller at man søker midler fra ordninger som ikke dekker prosjektet. Derfor vil vi gjerne bidra til at de gode prosjektene kommer fram i bunken!

I denne kursrekka vil vi sette søkelyset på temaer som er spesielt relevante når du søker midler hos det offentlige. Du melder deg på hvert enkelt kurs, men vi anbefaler at du deltar på alle kursene.

2. september - Innføring i å søke midler hos fylkeskommunen 

Oversikt over de forskjellige tilskuddsordningene vi formidler. Mulighet til å stille spørsmål. Samlingen blir tatt opp.

9. september - Hva er en god søknad? 

En god søknad inneholder flere ting som gjør det lett å se at din søknad passer til den ordningen du søker midler fra. I dette kurset ser vi på sammenhengen mellom tilskuddsordningen og det ditt prosjekt vil oppnå. Samlingen blir tatt opp.

16. september - Hva er god prosjektplan? 

En prosjektplan er et uvurderlig verktøy for å planlegge og gjennomføre, men også for å vurdere et prosjekt! I dette kurset skal vi se på hvordan du kan heve din søknad gjennom å vise at du har et godt planlagt prosjekt. Samlingen blir tatt opp.

Til toppen