Skal kartlegge regionale friluftslivsområder i Viken

Metodikk for å kartlegge og verdsette regionale friluftslivsområder og turruter i Viken er ferdigstilt. Fylkeskommunen inviterer nå kommunene og frivilligheten til samarbeid om kartleggingen.bilde av Breivoll friluftsområde i Ås - Klikk for stort bildeBreivoll innerst i Bunnefjorden i Ås kommune er et populært friområde. Eva Lill Kvisle / Viken fylkeskommune   

Forslag til metode for regional friluftslivskartlegging var på høring i høst, og fylkeskommunen mottok 10 skriftlige innspill med forslag til forbedringer fra følgende instanser:

 • Nittedal kommune
 • Regionrådet for Hallingdal
 • Øvre Eiker kommune
 • Oslo og Omland Friluftsråd
 • Nesbyen kommune
 • Buskerud orienteringskrets
 • Oslofjordens Friluftsråd
 • DNT Østfold, via FNF Østfold
 • DNT Oslo og Omegn
 • Fredrikstad kommune

De fleste innspillene er innarbeidet i den ferdigstilte metodikken for kartleggingsarbeidet.

Les også: Metode for regional friluftslivskartlegging i Viken fylkeskommune (PDF, 947 kB)

Kartleggingen og verdsettingen skal identifisere hvilke områder og ferdselsårer for friluftsliv i Viken som er viktige i regionalt perspektiv.

Hensikten med kunnskapsgrunnlaget er at fylkeskommunen, som regional utviklingsaktør, skal ta et større ansvar for regionale friluftslivsområder og turruter.

Metodikken kategoriserer områdene i tre områdetyper:

 • Regionalt viktige friluftslivsområder
 • Regionale utfartsområder
 • Regionale turruter

Når områdene er plukket ut, skal de verdsettes ved hjelp av et sett med verdsettingskriterier som vektes fra 1-5. Og når alle relevante kriterier for et område eller en turrute er vurdert, gjøres en endelig vurdering av verdien for området eller turruten.

Kunnskapsgrunnlaget vil da gjøres tilgjengelig i relevante kartportaler.

Til toppen