Friluftslivets ferdselsårer

Miljødirektoratet startet i 2019 en femårig, nasjonal satsing på friluftslivets ferdselsårer. Viken fylkeskommune startet med prosjektet i 2020 og har som mål at alle kommunene skal identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer i løpet av prosjektperioden (2020–2023). 

Hva er prosjektet Friluftslivets ferdselsårer

Friluftslivets ferdselsårer er et prosjekt som har som mål å utvikle og bedre kommunenes kunnskapsgrunnlag og bidra til utvikling av gode planer for friluftslivets ferdselsårer i kommunene.  

Gode kommunale planer er grunnleggende for å ivareta mange ulike interesser og et grunnlag for å kunne søke tilskudd gjennom spillemiddelordningen. Friluftsorganisasjonene er en viktig brikke i dette arbeidet.  

Friluftslivets ferdselsårer er en samlebetegnelse for både stier, løyper, sykkelstier, turveier, ro- og padleleder med mer. Ofte sier vi for enkelthets skyld bare «stier og løyper». Når vi bruker begrepet «turruter» mener vi det som er skiltet og merket i terrenget og på kart. 

To gutter foran skilt til turstier i Kjekstadmarka i Asker - Klikk for stort bildeSkilting i Kjekstadmarka i Asker Lise-Berith Lian  

Kontaktperson for Friluftslivets ferdselsårer: 

Anette Hellsaa Christiansen, e-post: anettech@viken.no, mobil: 41 65 48 85.

Til toppen