Innlandsfiske

Viken er et fylke med svært gode muligheter for sportsfiske, både i sjøen og i ferskvann. På kysten er fiske etter sjøørret og makrell mest populært. I innlandet er det ørret, abbor, røye og gjedde som er mest ettertraktet som sportsfiske.

 

Viken har et stort artsmangfold både i salt- og ferskvann. Blant annet arter som gjørs, harr, sik, karpefisk og lake har sine tilhengere i ferskvann, mens mange fisker etter flyndre, hvitting og andre torskefisker i saltvann.

Fiske er en av de viktigste formene for friluftsliv i Norge, og mange ulike brukergrupper har nytte og glede av innlandsfisken. Fiske er også et viktig reiselivsprodukt, og hvert år kommer det et stort antall utlendinger til Norge for å fiske. Innlandsfiskeressursene har potensial til å gi grunnlag for et mer omfattende fritidsfiske og for mer lokal verdiskaping i tilknytning til turister og andre tilreisende og næringsfiske. En utvikling i retning av færre unge og flere eldre fiskere gir nye utfordringer for tilrettelegging for fiske, og behovet for motivering, rekruttering og opplæring er større enn før.

Fylkeskommunens ansvar

Utsetting av fisk, fisketillatelser og fysiske tiltak i vassdrag er søknadspliktig. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for disse områdene.

Fiskekort

På nettsiden Inatur kan du kjøpe fiskekort

Til toppen