Jakt på sel

I Viken kan det jaktes steinkobbe langs kysten av tidligere Østfold fylke (kommunene Moss, Råde, Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg og Halden). Du må søke fylkeskommunen om tillatelse. 

Tillatelse til å jakte

Det er fylkeskommunen som gir tillatelser til jakt, fordeler kvoten og registrerer felte seler. For å få tillatelse til å jakte sel må det søkes til fylkeskommunen på eget digitalt søknadsskjema, samt at jegeren må ha avlagt godkjent skyteprøve for storvilt.

Seljakt krever grunneiers tillatelse hvis den foregår fra tørt land, men ved jakt på sjøen, eller grunner og skjær som overskylles ved alminnelig høyvann er jakten fri.

Jakten på kystsel er ikke omfattet av viltloven (med unntak av regler om grunneierretten og våpen). Det er derfor tillatt å jakte sel fra båt med motor.

Søknad om jakt på kystsel

Jakt på kystsel (steinkobbe) foregår i to perioder:

  • 2. januar - 30. april
  • 1. august - 30. september

Fiskeridirektoratet har etter anbefalinger fra Havforskningsinstituttet vedtatt en kvote på 16 dyr i tidligere Østfold fylke i 2022. For øvrige kystarealer i Viken vil det ikke bli anledning til å jakte sel.

Til toppen