Jakt i Viken

I Viken kan du jakte villrein og rype på fjellet, skogsfugl, elg og villsvin i de dype skogene, gås på flate jorder og steinkobbe på værutsatte svaberg. Både nybegynnere og erfarne jegere kan finne jakt som lokker i Viken. Vi har jakt for enhver smak!

Jegeropplæring

Hvis du skal på jakt, må du ha kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor ta jegerprøven. Du kan lese mer om dette på nettsidene til Miljødirektoratet 

Vi anbefaler å bli med i en jeger- og fiskerforening for å få kunnskap, lære om tradisjoner og bli en del av et jegerfellesskap. Finn ditt fylkeslag eller lokallag på nettsidene til Norges jeger- og fiskerforbund 

Jakttillatelse

Ved all jakt skal du ha tillatelse fra grunneier, samtidig som jakttider og andre bestemmelse må følges. Flere steder kan du kjøpe jaktkort for større områder, mens andre steder kan du spørre grunneieren om å få jakte. Unntak fra dette er den frie jakten på hav og fjord.

På nettsiden Inatur kan du kjøpe jaktkort og søke jakt over hele Norge. 

Jakttider

Det er en forutsetning at jegeravgiften er betalt før du jakter, og at du setter seg inn i hvilke arter som er jaktbare til enhver tid, samt at du kan skille disse fra de ikke-jaktbare artene. 

Se oversikt over nasjonale jakttider.

Til toppen