Statlig sikra friluftslivsområder

De statlig sikra friluftslivsområdene kan på mange måter betraktes som «friluftslivets verneområder». Staten bidrar økonomisk til at kommuner eller interkommunale friluftsråd kan kjøpe områder eller gjøre varige avtaler om bruk med grunneierne (servituttavtaler). På den måten kan viktige områder for friluftsliv ivaretas og tilrettelegges for dagens og fremtidige generasjoner.  

Kontakt statlig sikring og forvaltning i Viken:

Eva Lill Kvisle, e-post: evakv@viken.no, mobil: 918 77 043

Til toppen