Tilskudd til friluftsliv

Ulike ordninger i en overgangsperiode

I en overgangsperiode fram til 2021 vil fortsatt enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.

I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger basert på tidligere fylkestilhørighet.

Tilskuddsordninger friluftsliv

Til toppen