Tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområder

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til fysisk tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikrede friluftsområder. Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet.

Områder i og ved byer og tettsteder som har et potensial til å bli brukt mye vil bli prioritert. Tiltakene skal også være i tråd med prinsippene om naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv. Bare søknader i tråd med godkjent forvaltningsplan vil bli vurdert. 

Godkjenning av forvaltningsplaner 

Fra 1.1.2020 er det fylkeskommunene og ikke fylkesmannen som godkjenner forvaltningsplaner. Disse kan sendes til post@viken.no og merkes «Søknad om godkjennelse forvaltningsplan statlig sikret friluftsområde» i god tid før søknadsfristen. 

Søknadsfristen er 1. februar. 

Søknad sendes til Viken fylkeskommune via Miljødirektoratets søknadssenter.

Til toppen