Satsingsområder

Viken fylkeskommune skal skape og legge forholdene til rette for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for alle innbyggere. En viktig forutsetning for dette er gode og riktige anlegg for fysisk aktivitet.

Samarbeid med Olympiatoppen om satsing på unge idrettstalenter for skoleåret 2022/23

Viken fylkeskommune skal bidra til å skape gode utviklingsmuligheter for morgendagens toppidrettsutøvere. Viken har derfor inngått et samarbeid med Olympiatoppen Østlandet som innebærer at elever innenfor studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram kan kombinere skolegangen med toppidrettssatsing.

Elever som ønsker et samarbeid med Olympiatoppen Østlandet, må søken innen 1. februar 2022. Les mer om samarbeidet med Olympiatoppen for elever i videregående utdanning.

Planer og strategier

Aktiviteten og prioriteringene for Viken i 2020 vil ta utgangspunkt i gjeldende planer og handlingsplaner på området:

Spillemidler til idrettsanlegg

Fylkeskommune har ansvar for å forvalte og fordele spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Viken. Her er et viktig mål å sikre en helhetlig utbygging av anlegg, på tvers av kommunegrensene. 

For sikre best mulig søknader tilbyr fylkeskommunen veiledning, kursing og nettverksbygging for kommunalt ansatte og andre søkere på idrettsområdet. Ved spesielle behov kan fylkeskommunen og kommunen veilede søkere under planleggingen av nye idrettsanlegg.

Les mer om å søke spillemidler

Regionalt samarbeid

Viken fylkeskommune har aktivt samarbeid med flere aktører på idrettsområdet.

  • Viken idrettskrets er fellesorganet for all idrett i Viken. Idrettskretsen mottar driftstilskudd og tilskudd til ulike prosjekter innenfor fysisk aktivitet, både organisert idrett og uorganisert aktivitet. Les mer hos Viken idrettskrets.
  • Olympiatoppen Øst og Sør Øst bidrar i samarbeid med fylkeskommunen til kompetanseheving om idrett og fysisk aktivitet, prestasjonsfag og helsetjenester og skaper utviklingsmuligheter for morgendagens toppidrettsutøvere.
  • Kommunene i Viken. For å oppnå gode spillemiddelsøknader og en utvikling av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er samarbeidet med de ulike kommunene viktig. Fylkeskommunen holder jevnlige kurs og samlinger som skal bidra til flere og riktigere søknader.
  • Internasjonalt samarbeid. Fylkeskommunen deltar aktivt innen internasjonalt arbeid på idrettsfeltet og ønsker å være med på å tilrettelegge og veilede idrettslag, kommuner og andre som søker internasjonale prosjekter og samarbeidsparter innen idrett og fysisk aktivitet.

Tilskudd til idrett og fysisk aktivitet

I tillegg til spillemidler til idrettsanlegg gir fylkeskommunen en rekke regionale tilskudd til ulike formål og brukergrupper.

Se oversikt over tilskuddsordninger til idrett og fysisk aktivitet

Andre arbeidsområder

  • Råd og veiledning om spillemiddelordningen til kommuner og frivillige organisasjoner
  • Deltakelse i prosjekter innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Høringsinstans for kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet
  • Kompetanseheving for fylkets kommuner og frivillige organisasjoner innenfor idrettsfeltet
  • Arrangør og medarrangør av kurs og aktiviteter, som kurs og samlinger for kommuner, idrettskonferanse og vinterleir for utviklingshemmede.

Kontaktpersoner i seksjon for idrett og frivillighet

Til toppen