Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.

Fem barn på BMX-sykler - Klikk for stort bildeFem barn på BMX-sykler

Hvordan søke – og når er fristene? 

Alle søknader skjer via nettsiden anleggsregisteret.no.
Her finner du også alt du trenger å vite om søknadsprosessen.

For å levere en best mulig søknad er det viktig med en god prosess. Når du skal starte med søknaden er det viktig at du først tar kontakt med egen kommune via servicetorget eller kulturkontoret.

Det er særlig viktig å merke seg:

 • Frist for søknad til kommunen fastsettes av den enkelte kommune.
 • Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader til fylkeskommunen er 15. januar.
 • Kulturdepartementet fastsetter rammen til fordeling i begynnelsen av mai.
 • Fylkeskommunen fordeler de tildelte beløpene og informerer søkere om resultatet innen 15. juli.

Hvem kan søke?

Søkere om tilskudd av spillemidlene til ordinære idrettsanlegg kan være

 • kommuner og fylkeskommuner 
 • idrettslag underlagt Norges idrettsforbund
 • sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg
 • aksjeselskaper, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform – se bestemmelsene

Hva kan du søke tilskudd til?

 • bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser
 • kjøp og innredning av eksisterende anlegg
 • universell utforming av eldre idrettsanlegg

Verktøy for planlegging og drift av anlegg

Du kan finne informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg på nettsiden godeidrettsanlegg.no.

For hver type anlegg vil du blant annet finne tekniske krav, forslag til planløsninger, materialvalg, forskningsartikler og beskrivelser av gode referanseprosjekter.

Kommunen og fylkeskommunen kan også bistå med hjelp til planleggingen dersom det er et særlig behov for dette.

Fylkeskommunen har følgende ansvarsområder

 • mobilisering og formidling av kunnskap om idrettsanlegg og finansieringsordninger
 • behandling av søknader om spillemidler fra lag/foreninger og kommuner
 • veiledning av søkere til spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, inkludert planlegging av nye og rehabilitering av gamle anlegg

Tildelinger

Til toppen