Integrering og mangfold

Viken fylkeskommune har ansvar for det regionale integreringsarbeidet. Dette omfatter fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler, planmyndighet, tjenesteyter, arbeidsgiver, tilskuddsforvalter og samarbeidspartner for kommuner, næringsliv og frivillige. 

Hva gjør fylkeskommunen i forbindelse med flyktningsituasjonen?

Flyktningsituasjonen genererer mange spørsmål, både om hvilke tilbud som gis og hvem som har ansvar for hva. 

Se fylkeskommunens ansvar og oppgaver i forbindelse med flyktningsituasjonen

Slik er integreringsarbeidet i Viken organisert: