Sluttrapporten fra prosjektet “Krafttak for kysttorsken” peker på flere årsaker til at flere fiskearter har hatt en sterk tilbakegang i Oslofjorden og indre Skagerrak. Nå håper fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim, at staten blir med på videre tiltak for å gjenoppbygge bestandene.
 

Illustrasjon av natur og jordklode med Anne Beathe Tvinnereim innfelt

Viken fylkeskommune legger fram sitt første klimabudsjett for egne klimagassutslipp. 

 

Jorde med et tre

Viken fylkeskommune fortsetter satsningen på et klimavennlig landbruk.  

 

tre damer holder signert avtale

Asplan Viak er første partner i Klimapartnere Viken - et nettverk som skal gjøre næringslivet i Viken grønnere.

    

Rent drikkevann og kvaliteten på vann og vassdrag er livsviktig. For å oppnå dette må man samarbeide godt over fylkesgrenser og landegrenser. Nå oppdateres miljømålene for alt vann i våre regioner.

  

Klimasmart landbruk Østfold mottok en gledelig tredjeplass under den årlige klimakonkurransen for kommunesektoren. Klima Østfold-samarbeidet og Viken fylkeskommune mottok prisen tirsdag 10. november under Zerokonferansen.

Viken fylkeskommune og Klima Østfold-samarbeidet får 7 millioner kroner for å gi klimaråd til kommuner som skal kjøpe inn kjøretøy, transporttjenester og materialer til bygg og infrastruktur.

 

Regional planstrategi på høring

- Vi vil gjerne høre hva dere mener, oppfordrer fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken fylkeskommune. – Vi skal utvikle en bærekraftig region sammen med innbyggerne. Regional planstrategi viser hvordan.

   

Til toppen