«Klimadashbord» er interaktivt verktøy som presenterer klimagassutslipp per kommune i Viken. Du finner informasjon om sektorvise utslipp, utvikling av utslippene fra 2009 til 2017, samt utvalgte indikatorer. Formålet med verktøyet er å visualisere og hjelpe brukeren til å se flere forhold samtidig.

Klimasmart landbruksprosjektet i Østfold arrangerte torsdag 30. januar en unik dag på Inspiria science center i Sarpsborg for cirka 100 elever og deres lærere innen agronomi og naturforvaltning på Tomb og Kalnes videregående skoler.

 

 

FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for «alt» Viken fylkeskommune gjør. Denne uken fikk en Viken-delegasjon viktig innsikt i hvordan dette kan gjøres. Det skjedde på en samling i Bonn i Tyskland. 

I den ferske landsomfattende undersøkelsen Klimabarometer sier 18 prosent av de som har svart fra Viken-området, at de har elbil. Tilsvarende svarer 35 prosent at de ville valgt elbil dersom de skulle kjøpe bil i dag.

 

Til toppen