Viken fylkeskommune, 46 kommuner og fire innkjøpssamarbeid tar nå et felles krafttak for en omstilling til transport på elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av varer og tjenester.

   

Fredag ettermiddag var det offisiell åpning av det nye moderne undervisningsfjøset ved Buskerud videregående skole i Modum.  

Viken fylkeskommunes landbruksstrategi skal legge til rette for primærnæringenes rolle i et grønt skifte og hvordan sjølforsyningsgraden på norske ressurser i regionen kan økes.
    

 Klima Viken og Viken fylkeskommune inviterer herved til Klima Viken kick-off – årets klimakonferanse for kommunene i Viken. Konferansen skal skje fysisk på Thon Hotel Arena i Lillestrøm den 29. og 30. november.

Ladekontakt på bil med støpsel i

Kommuner med svakt utbygd ladeinfrastruktur kan nå søke økonomisk støtte hos Viken fylkeskommune.  

Fjellvann, trær og lyng

Kommuner, organisasjoner og vannområder kan søke Viken fylkeskommune om tilskudd til restaurering av vann- og våtmarksområder. Søknadsfristen er 1. november.  

 Verdens største samling av elektriske maskiner og redskaper til landbruket? Det er Sarpsborg, det. For nå inntar de elektriske maskinene området der tidligere kun dieselmotoren var bra nok.

Ladekontakt på bil med støpsel i

Fylkestinget har vedtatt at Viken fylkeskommune skal opprette flere ladestasjoner på sine egne parkeringsplasser. Formålet er å bidra til økt bruk av elbil gjennom å tilrettelegge for bedre lademuligheter for både ansatte, elever og besøkende.

Fylkeskommunen har startet arbeidet med å kartlegge og verdsette regionalt viktige friluftslivsområder og turruter. 

Til toppen