Fire bilder. Elsykkel, garasjetak med solcellepanel. Biler som kjører i en trafikkert gate. Barn som sykler over en bro.

Viken skal bli et nullutslippssamfunn og klimagassutslippene skal reduseres med 80 prosent innen 2030. I tillegg skal fylkeskommunens egen virksomhet være fossilfri innen 2028. Se samlet oversikt over alle klimatiltakene i budsjettforslaget for neste år.

 

Åtte personer som sitter rundt et bord i gruppearbeid

Om under ett år skal plangrunnlagene for nye Akershus, Buskerud og Østfold være klare. Ordførere, deltakere fra arbeidsliv, kultursektoren, akademia og ungdomsrepresentanter fra hele regionen har denne uken gitt innspill i arbeidet.  

Tang og tare sto på agendaen da prosjektet Nature in Your Face og Viken fylkeskommune inviterte elever fra Skjeberg folkehøyskole med til Engelsviken for å lære mer om bærekraftig matproduksjon.

bilde av lamper

Fylkesrådet foreslår å invester 20 millioner kroner i solceller og Enøk-tiltak i egne bygg i budsjettet for 2023.

Fylkesråd Annette Raakil deltok på sykkeldag i Askim.

I hele høst reiser INSPIRIA science senter og Kirkens Bymisjon Pedalen sykkelverksted avd Fredrikstad rundt på skoler i Østfold for å rette søkelys på trafikksikkerhet og grønnere reiseveier for elevene.

Viken fylkeskommune og Klima Viken inviterer til nytt webinar om arealregnskap. Webinaret gjennomføres 25. oktober klokken 09:00–11:30 på Teams.

 

bilde av badende barn ved Oslofjorden om sommeren

26 kystkommuner, fylkeskommunene og Statsforvalterne langs Oslofjorden, Oslofjordens Friluftsråd og Miljødirektoratet, har nå etablert et nettverket som skal jobbe for å bedre allmennhetens tilgang til fjorden.

Annette  Lindahl Raakil

Hvordan skal Norge nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050? Det spørsmålet skal Klimautvalget 2050 utrede. Viken fylkeskommune har gitt sine innspill i arbeidet.

Fylkesråd for klima, plan og miljø Annette Raakil mottar beviset på at Klimakonferansen nå er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Over 150 ledere, politikere og ansatte i kommunene samlet seg på Klimakonferansen 2022.

Erik Gathen fra prosjektet "Klimarådgivning i anskaffelser" viser frem statistikk for 2022.

39 Viken-kommuner har satt klimakrav til transportkrav i sine anskaffelser etter signeringen av felleserklæringen på Klima Viken-konferansen i 2021.

Til toppen