Viken fylkeskommune og Klima Østfold-samarbeidet får 7 millioner kroner for å gi klimaråd til kommuner som skal kjøpe inn kjøretøy, transporttjenester og materialer til bygg og infrastruktur.

 

Regional planstrategi på høring

- Vi vil gjerne høre hva dere mener, oppfordrer fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken fylkeskommune. – Vi skal utvikle en bærekraftig region sammen med innbyggerne. Regional planstrategi viser hvordan.

   

Naturlandskap med sjø og fjell

18. juni ga fylkesrådet i Viken sin innstilling til regional plan for Norefjell–Reinsjøfjell. – Planen sikrer en langsiktig, helhetlig og bærekraftig utvikling av hele området, sier fylkesråd Øyvind Solum. Til høsten skal fylkestinget behandle planen endelig.

Illustrasjon av natur og jordklode med Anne Beathe Tvinnereim innfelt

Viken fylkeskommune har signert ordføreravtalen Covenant of Mayor for Climate & Energy, som er det største klimanettverket for lokale og regionale myndigheter i Europa. 

 

Utvikling av nye, smartere og klimavennlige transportløsninger, økt satsing på kollektivtransport, sykkel og gange. Det er hovedpunktene i innspillet fra fylkestinget i Viken fylkeskommune til grunnlaget for prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033.
 
 

Regjeringen har lovet økonomisk støtte til ladeinfrastruktur i borettslag. Det er på tide å innfri løftet, mener fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim i Viken fylkeskommune. Utfordringen havner nå på klima- og miljøministerens bord.

Bondelagene i Viken har klimaambisjonene klare, og advarer samtidig mot noen av premissene som rapporten Klimakur 2030 bygger på. Fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim i Viken fylkeskommune roser arbeidet i landbruket.

Borettslag og sameier kan nå søke om støtte til ladeanlegg for el-biler. Utlysningen fremskyndes for å holde samfunnshjulene i gang, forteller fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim i Viken fylkeskommune.

Skjermbilde av klimadashbord for fylker og kommuner

«Klimadashbord for norske kommuner og fylker» er interaktivt verktøy som presenterer klimagassutslipp for fylker og kommuner, både i Viken og i resten av landet.

Klimasmart landbruksprosjektet i Østfold arrangerte torsdag 30. januar en unik dag på Inspiria science center i Sarpsborg for cirka 100 elever og deres lærere innen agronomi og naturforvaltning på Tomb og Kalnes videregående skoler.

 

 

Til toppen