Bilde av stillehavsøsters i vann

Nå kan kommuner, lag og foreninger søke støtte til rydding av plastsøppel og fjerning av stillehavsøsters i Viken. Søknadene vurderes fortløpende.
 

Bilde fra åpning av tømmeanlegg for båtseptik

Denne uka åpnet et flytende tømmeanlegg for båtseptik i indre Oslofjord.
  

Viken fylkeskommune stimulerer til mange gode aktivitets- og tilretteleggingstiltak. Tilskuddsordningen «Aktiv i Viken» er en videreføring av tilskuddsordninger i de tidligere fylkeskommunene. Nå er årets fordeling klar.
 

bilde av nordstranda i frogn kommune

Nå kan Høldippeldammen i Nittedal, Mellom-Ros i Våler, Nordstranda i Frogn, Eidet i Sarpsborg og arealer ved Bytangen, Glengshølen og Tjukelo i Sarpsborg bli varig sikra friluftslivsområder for allmennheten.
 

Bilde av folke på el-sparkesykler

– Vi må tenke nytt og prøve ut ny teknologi og nye løsninger som bidrar til mer mobilitet i samfunnet og mindre miljø- og klimaavtrykk, sier fylkesvaraordfører Kathy Lie.
   

 Elektriske droner med varmesøkende kamera er kanskje ikke det første man tenker på når det gjelder landbruket. Men den lille elektriske duppedingsen har faktisk mye å bidra med.

Nedre Romerike Miljønettverk, Viken fylkeskommune, KS Viken og Statsforvalteren inviterer til digitalt webinar og workshop om arealregnskap. 

 På Ål videregående skole har man de siste ukene fått prøve og teste ut en elektrisk hjullaster for å se om den fungerer like bra som et dieseldrevet alternativ.

 Det stirres ned i mikroskoper og kodes på hver eneste datamaskin. VG2-elever ved Buskerud VGS fikk denne uken en inspirerende dag om klima, landbruk og fremtiden i gave fra Klimasmart Landbruk Viken og Inspiria Science Center. 

IVARETAS:  Hensikten emed den regionale planleggingen for  Hardangerviddar erå ta vare på villreinens viktigste leveområder, samtidig som det skal gis muligheter for bruk av fjellet.

Situasjonen med skrantesyke i Nordfjella er svært alvorlig, og sist høst ble sykdommen også identifisert hos villrein på Hardangervidda. Nå ber fylkestinget om at bekjempelse av sykdommen prioriteres høyt i den regionale planleggingen.   

Til toppen