– Viken er landets mest befolkningsrike fylke, og kan utgjøre en stor forskjell for å nå landets klimamål. I dette arbeidet kan storsatsingen Klima Viken få en viktig rolle.  

 På vegne av Viken fylkeskommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken, KS og Klima Østfold har vi gleden av å invitere til en serie med digitale klimabudsjettworkshops.

Korneng

  

I forbindelse med utarbeidelse av ny temaplan for klima- og miljø, inviterer Nesodden kommune til folkemøte om klima, miljø og naturmangfold.

Kva betyr eigentleg «utsleppsfri», «klimanøytral» eller «nullutslepp»? Ulik forståing kan gi uryddig debatt. Det vil fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim, unngå. No har fylkestinget blitt einige om korleis fleire sentrale klimaomgrep skal forstås.  

Nær 2000 hjortevilt mister livet i trafikken i Viken – hvert eneste år. Se opp for dem!
 

Det å realisere klimaambisjoner i innkjøp og utbygginger kan være både utfordrende og tidkrevende. Derfor tilbyr Klima Østfold og Viken fylkeskommune nå veiledning til kommuner og fylkeskommunen som ønsker en tydelig klimakomponent i sine innkjøpsprosesser. 

Viken fylkeskommune mottar nesten 7 millioner kroner fra Forskningsrådet til et treårig forskningsprosjekt i Modum med oppstart i april. Målet er et mer bærekraftig og miljøvennlig landbruk. 

Fylkeskommunen ønsker høringssvar på forslag til «Regional vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion 2022-2027» og «Regional vannforvaltningsplan for de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027». Alle interesserte er velkommen til å gi innspill. Frist for å svare på høringen er 31. mai 2021.

Til toppen