Næringsminsteren åpner ladepark

Mandag åpnet Inspiria Science Center i Sarpsborg sin nye smarte ladepark. Ladeparken drives av solceller, og har en batteribank som sørger for lastbalansering av strømmen. Næringsminister Jan Christian Vestre trykket på startknappen og åpnet den nye ladeparken.

 

Klima Viken og Viken fylkeskommune inviterte til webinar om arealregnskap den 16. mars. Se webinaret i opptak her.

Viken fylkeskommune har fått utarbeidet en rapport om elgbestandene i fylket. Det er gjort vurderinger av bestanden i alle Vikens kommuner, og foreslått videre jaktuttak.

 

 

Landbruket i Viken ønsker å gjennomføre skifte til fornybare løsninger. Utvalget av løsninger er godt og potensialet er stort. Nå gir Viken fylkeskommune og Klimasmart landbruk Viken 31 utvalgte bønder en håndsrekning ved å gjennomføre en individuell energianalyse på det enkelte gårdsbruk.

Men bare dersom kunstgressbanen ikke inneholder plastholdig innfyll.

Fjære og hav i oslofjorden

Teknologi og innovasjon er stikkord når bergingen av Oslofjorden går inn i en ny fase. I prosjektet Frisk Oslofjord får ungdommen en viktig rolle gjennom spennende opplæring. 

  

Viken fylkeskommune har fått utarbeidet en tiltaksanalyse for klimagassreduksjon, energiproduksjon og energiforbruk, samt karbonbinding og -lagring. Her finner du analyserapportene.

 Klima- og energinettverket i Follo og Klima Viken inviterer til webinar om klimahensyn i planlegging og byggesaksbehandling.

Trestokk i vannstryk

Oppdaterte vannforvaltningsplaner er nå vedtatt av Viken fylkesting. - Vannet vårt er livsviktig og noe vi aldri må ta for gitt, sier fylkesråd Annette L. Raakil.

 

Til toppen