Hyttefelt på Norefjell-Reinsjøfjell

Viken fylkeskommune har engasjert Menon Economics for å gjennomføre en utredning som kartlegger fritidsboligutvikling i Norefjell-Reinsjøfjell, og effektene på arealbruk, friluftsverdier og lokaløkonomiske verdier. Utredningen foreslår også strategier for en mer bærekraftig utvikling av fjellområdet. Nå er rapporten klar.

 

 På Feiring Bruk har de et sterkt ønske om å redusere sitt eget og sine kunders utslipp. Selskapet har de siste ukene fått prøve en elektrisk hjullaster fra prosjektet Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy, og skal de kommende ukene også teste ut en elektrisk teleskoplaster.

Næringsminsteren åpner ladepark

Mandag åpnet Inspiria Science Center i Sarpsborg sin nye smarte ladepark. Ladeparken drives av solceller, og har en batteribank som sørger for lastbalansering av strømmen. Næringsminister Jan Christian Vestre trykket på startknappen og åpnet den nye ladeparken.

 

Klima Viken og Viken fylkeskommune inviterte til webinar om arealregnskap den 16. mars. Se webinaret i opptak her.

Viken fylkeskommune har fått utarbeidet en rapport om elgbestandene i fylket. Det er gjort vurderinger av bestanden i alle Vikens kommuner, og foreslått videre jaktuttak.

 

 

Landbruket i Viken ønsker å gjennomføre skifte til fornybare løsninger. Utvalget av løsninger er godt og potensialet er stort. Nå gir Viken fylkeskommune og Klimasmart landbruk Viken 31 utvalgte bønder en håndsrekning ved å gjennomføre en individuell energianalyse på det enkelte gårdsbruk.

Men bare dersom kunstgressbanen ikke inneholder plastholdig innfyll.

Fjære og hav i oslofjorden

Teknologi og innovasjon er stikkord når bergingen av Oslofjorden går inn i en ny fase. I prosjektet Frisk Oslofjord får ungdommen en viktig rolle gjennom spennende opplæring. 

  

Viken fylkeskommune har fått utarbeidet en tiltaksanalyse for klimagassreduksjon, energiproduksjon og energiforbruk, samt karbonbinding og -lagring. Her finner du analyserapportene.

Til toppen