Illustrasjon av natur og jordklode med Anne Beathe Tvinnereim innfelt

Viken fylkeskommune har signert ordføreravtalen Covenant of Mayor for Climate & Energy, som er det største klimanettverket for lokale og regionale myndigheter i Europa. 

 

Utvikling av nye, smartere og klimavennlige transportløsninger, økt satsing på kollektivtransport, sykkel og gange. Det er hovedpunktene i innspillet fra fylkestinget i Viken fylkeskommune til grunnlaget for prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033.
 
 

Regjeringen har lovet økonomisk støtte til ladeinfrastruktur i borettslag. Det er på tide å innfri løftet, mener fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim i Viken fylkeskommune. Utfordringen havner nå på klima- og miljøministerens bord.

Bondelagene i Viken har klimaambisjonene klare, og advarer samtidig mot noen av premissene som rapporten Klimakur 2030 bygger på. Fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim i Viken fylkeskommune roser arbeidet i landbruket.

Klimasmart landbruksprosjektet i Østfold arrangerte torsdag 30. januar en unik dag på Inspiria science center i Sarpsborg for cirka 100 elever og deres lærere innen agronomi og naturforvaltning på Tomb og Kalnes videregående skoler.

 

 

I den ferske landsomfattende undersøkelsen Klimabarometer sier 18 prosent av de som har svart fra Viken-området, at de har elbil. Tilsvarende svarer 35 prosent at de ville valgt elbil dersom de skulle kjøpe bil i dag.

 

Til toppen