Erfaringsmøte i internasjonalt prosjekt. - Dette er sirkulær omstilling i praksis

Hvordan skal vi legge til rette for et mer sirkulært samfunn? Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune jobber med nettopp det, sammen med 15 partnere fra syv nasjoner i prosjektet Treasource.

Mange mennesker med oransje vester som står ute på et industriområde - Klikk for stort bildeTreasource-delegasjonen på befaring ved Øra industriområde i Fredrikstad. Erfaringsutveksling knyttet til både renseanlegget FREVAR, Østfold Avfallssortering og Hydrovolts batterigjenvinning var en viktig del av juni-stormøtet. Viken fylkeskommune

Prosjektet TREASoURcE handler om å utvikle både samfunnsmessige og tekniske løsninger som sørger for mer ombruk, og mindre avfall knyttet til verdikjedene plast, bilbatterier og bioøkonomi.

Viktig erfaringsutveksling

Portrettfoto av Annette Lindahl Raakil - Klikk for stort bildeAnnette Lindahl Raakil (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune. Morten Brakestad

50 eksperter fra prosjektet har nå hatt stormøte i Fredrikstad. Målet er å dele erfaringer siden oppstarten i juni 2022, og planlegge fortsettelsen.

– Dette er et stort og viktig prosjekt for oss. Her kan vi styrke det nordiske samarbeidet, lære av hverandre og samtidig bidra til å utvikle og formidle viktige sirkulære løsninger som allerede er i gang i regionen vår, sier Annette Lindahl Raakil, fylkesråd for plan, klima og miljø.

Det er avgjørende både for å sikre overgangen til lavutslippssamfunnet, og samtidig bidra til fremtidig verdiskapning og samfunnsutvikling.

Nyskapende samarbeid

Mann som står på en scene og foredrar - Klikk for stort bildeEven Eng Auestad, Greåker videregående skole og ungdomsbedriften FreeFix UB. Viken fylkeskommune

Treasource-samarbeidet i Viken har så langt ført til flere pilotarbeider. 

Fra Greåker videregående skole var ungdomsbedriften FreeFix UB representert. De fortalte hvordan de nylig har gjennomført Sirkulærfestivalen i Fredrikstad. Formålet er å øke innbyggernes mulighet og incentiv til å reparere tingene de allerede har.

– Dette er sirkulær omstilling i praksis, ett skritt av gangen, poengterte Even Eng Auestad, styreformann i FreeFix UB.

Industriell symbiose

Fredrikstad kommune ligger langt fremme når det gjelder sirkulær verdiskaping. På Øra industriområde samarbeider ulike bedrifter for å utnytte energi- og materialressursene på en så klima- og ressurseffektiv måte som mulig. Dette kalles industriell symbiose.

– For å møte klimaendringene, må vi sørge for mindre bruk og kast, og mer gjenbruk. En mer sirkulær økonomi er fremtiden, sa Atle Ottesen, varaordfører i Fredrikstad kommune, da han innledet stormøtet. 

– For å få dette til å skje, må nye markeder og løsninger utvikles, og det er vårt ansvar å sørge for at vi allerede nå har kompetanse som møter fremtidens behov. Treasource er et stort prosjekt som gir oss både kompetanse og innovasjon, og vi er veldig stolte av å være deltakere her, forteller Ottesen.

Mange mennesker som står oppover i en trapp - Klikk for stort bildeDeltakerne på Treasource-samlingen. Viken fylkeskommune

Om TREASoURcE

Det overordnede målet med å delta i prosjektet er å oppfylle Vikens langsiktige utviklingsmål om å bli et bærekraftig og klimasmart lavutslippssamfunn, som leder an i det grønne skiftet.

  • TREASoURcE står for "Territorial and regional demonstrations of systemic solutions of key value chains and their replication to deploy circular economy"
  • Prosjektet består av 17 partnere fra sju europeiske land, tilknyttet forskningsinstitusjoner, byer, regioner, bedrifter, industripartnere og foreninger.
  • TREASoURcE er initiert og finansiert av Horisont Europa; EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.
  • Prosjektet skal vare i fire år, og har en totalramme på 9,99 millioner Euro, tilsvarende 100 millioner norske kroner.