Får støtte til nytt skandinavisk landbruksprosjekt

Viken fylkeskommune fortsetter satsningen på et klimavennlig landbruk.  

Jorde med et tre - Klikk for stort bilde Christian Berset / CB Studio  

Denne uken ble det kjent at prosjektforslaget «Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk» fikk innvilget søknaden i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet.

Prosjektmidlene vil blant annet komme fremtidens bønder til gode. Her skal landbruksskolene i Norge, Sverige og Danmark samarbeide om spennende og nyvinnende undervisningsopplegg, teste ulike simulatorer og utforske økt karbonbinding gjennom bruk av biokull. Samtidig betyr prosjektmidlene at enda flere gårder i Viken vil få tilbud om rådgivning og konkrete tips om klimasmarte løsninger.

En viktig del av prosjektet blir også skiftet fra diesel til fossilfritt drivstoff. Både på traktorer og andre arbeidsmaskiner, men og fossilfri tørking av blant annet korn.

Internasjonalt prosjekt styrker satsningen

Klimaavdelingen i Viken mottok 3 millioner kroner fra Klimasats til prosjektet Klimasmart landbruk Viken i 2019, og der var det satt av 1 million kroner i medfinansiering fra Østfold fylkeskommune.

For å få gjort alt man ønsker å oppnå knyttet til temaet, i hele Viken, bør satsingen styrkes. Dette kan gjøres ved å delta i et internasjonalt prosjekt med samme tematikk. Derfor er gleden stor når vi nå får mulighet å gå inn i et skandinavisk samarbeid for å forsterke aktivitetene.

Prosjektet vil bygge på det eksisterende partnerskapet i Klimasmart landbruk, hvor bondelagene, landbruksrådgivingen, kommunene (gjennom Klima Østfold) og fylkesmannen er inne. I tillegg vil fylkeskommunen og landbruksskolene være partnere i prosjektet.

Klikk for stort bildeAnne Beathe K. Tvinnereim, fylkesråd for plan, klima og miljø. Martin S. Norderhaug   

– Viken fylkeskommune har ambisiøse klimamål, og landbrukets bidrag for å nå disse er sentrale. Jeg gleder meg til at flere gårdbrukere i hele Viken skal få nytte av denne gode arbeidsmetodikken, sier Anne Beathe K. Tvinnereim, fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune.

 

Les mer på Interreg Õresund-Kattegat-Skagerrak sin hjemmeside.

Til toppen