Hva skal arealregnskapet omfatte og hvordan forankre det og bruke det?

Freepik.com

Klima Viken og Viken fylkeskommune inviterte til webinar om arealregnskap den 16. mars. Se webinaret i opptak her.

I 2021 startet Nedre Romerike Miljønettverk, Klima Viken og EcoGaps opp en seminarrekke for å fremme arealregnskap i kommunal arealforvaltning. Det første webinaret ga en introduksjon til virkemiddelet arealregnskap og hvordan enkelte kommuner tilnærmer seg dette. Workshopen som fulgte, ga et dypdykk i hvilke nasjonale datagrunnlag som finnes (og bør utvikles) for å utarbeide arealregnskap.

Denne gangen arrangerer vi et webinar der vi ser nærmere på hva et arealregnskap kan omfatte og det prosessuelle – hva er formålet med arealregnskapet og hvordan forankrer man det og bruker man det i kommunen?

Webinaret ble gjennomført den 16. mars fra klokken 09:00 - 11:30 på Teams.

Videoopptak av webinaret:

Ønsker du å se opptak av webinaret  kan du sende en e-post til Egil Martin Solberg Norderhaug.

Program: Hva skal et arealregnskap omfatte, og hvorfor?

Program: Hva skal et arealregnskap omfatte, og hvorfor?
Tid Tittel Foredragsholder
09.00 Velkommen Elin Tangen Skeide, Viken fylkeskommune
Hva skal et arealregnskap omfatte, og hvorfor?
09.10 På vei til en kommunal veileder for arealregnskap Ronny Kristiansen, Rambøll
09.30 Ulike formål og ambisjonsnivå – ulike arealregnskap Gro Sandkjær Hanssen, OsloMet-NIBR
09.50 Arealregnskap for økosystemer. Foreløpige erfaringer fra kommunepilot i Nordre Follo David Barton, NINA
10.10 Pause
Arealregnskap og prosess – formål, forankring og bruk i planleggingen
10.25 Visualisering av naturregnskap kan bidra til arealnøytralitet Fredrik Vikse, Sabima
10.45 Prosess og forankring i Indre Østfold kommune – fra strategi til detaljering Asbjørn Aass, Indre Østfold kommune
11.05 Bruk av arealregnskap i kommune­planlegging. Erfaringer fra Time kommune Yvonne van Bentum, Time kommune
11.25 Avslutning Stig Hvoslef, Viken fylkeskommune

Gikk du glipp av seminarene i fjor? Her finner du disse:

Samlet over 100 deltakere til webinar om arealregnskap - Viken fylkeskommune

Video og foiler fra workshopen "Arealregnskap i støpeskjeen: Hva trenger kommunene?" - Viken fylkeskommune