Invitasjon til å delta på Klima Viken kick-off 29 og 30 november

Freepick.com  Klima Viken og Viken fylkeskommune inviterer herved til Klima Viken kick-off – årets klimakonferanse for kommunene i Viken. Konferansen skal skje fysisk på Thon Hotel Arena i Lillestrøm den 29. og 30. november.

Dag 1 er begrenset til 200 deltakere og dag 2 er begrenset til 130 deltakere. Påmeldingsfrist er 4. november – så pass på å meld dere på i tide! (Dette gjelder fysisk deltakelse). Påmelding via denne lenken: https://response.questback.com/ofk/vypgom6txk  

Konferansen markerer oppstart av Klima Viken, som er et viktig samarbeid om klimatiltak i Viken fylke. Disse to dagene skal vi samle alle kommunene i Viken og sammen sette klima på agendaen. Den politisk og administrativ ledelse blir med å sette klima på agendaen denne første dagen. Dag 1 starter med at vår egen Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen og Fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil ønsker velkommen. Videre skal representanter fra de forskjellige nettverkene i Klima Viken, ordføreren i Lillestrøm og Klimapartnere snakke om viktigheten av klimaarbeidet og samarbeid. 

Etter lunsj blir det presentasjon og ordførersignering av felleserklæringen for omstilling til transport på el, hydrogen og biogass, i anskaffelser av varer og tjenester. Videre skal Miljøstiftelsen ZERO lede en politisk debatt angående klimasamarbeidet i Viken kl.15, og dagen avsluttes med middag for alle deltakere kl.17.  

Den andre dagen skal inspirere hele kommunen til å ta del i klimaarbeidet. Dagen starter med en felles sesjon og foredrag angående IPCCs nyeste klimarapport, klimautvalget 2050 og FN17.

Videre blir alle deltakerne delt opp i fem ulike sesjoner med mange ulike temaer: bærekraftig by- og tettstedsutvikling; sirkulær økonomi; hvordan etterspørre transport på elektrisk, hydrogen og biogass i anskaffelser; grønn næringsutvikling; og skogen som karbonlager og fornybar ressurs.

Dagen avsluttes med et inspirasjonsforedrag fra klimaaktivist og skuespiller Iselin Shumba. Vi håper dere alle finner noe som er relevant og ikke minst interessant!  

Last ned brosjyre for arrangementet. (PDF, 12 MB)

Last ned program for arrangementet. (PDF, 169 kB)

Program:

Praktisk informasjon:

Tid: 

  • 29. og 30. november 2021 

Sted: 

  • Thon Hotel Arena i Lillestrøm  

Påmelding: 

 

 

Til toppen