Invitasjon til webinar: Klimahensyn i planlegging og byggesaksbehandling

Freepik.com  Klima- og energinettverket i Follo og Klima Viken inviterer til webinar om klimahensyn i planlegging og byggesaksbehandling.

Tidspunkt:

Torsdag 3. februar kl. 9.30-11.30 på Teams.

Innhold:

Asplan Viak vil presentere Veileder om klimahensyn i planleggingen, som de har utarbeidet for Viken fylkeskommune, i tett samarbeid med flere Viken-kommuner.

Veilederen har som mål at kommunene i enda større grad tar i bruk handlingsrommet for klimaplanlegging gjennom prosesser og saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

I den andre delen av seminaret presenterer Asplan Viak et rykende ferskt arbeid de har gjort for Oslo og Bergen kommuner med støtte fra Klimasats: Veileder for vurdering av klimakonsekvenser i plan- og byggesaker. Prosjektledere fra Oslo og Bergen kommuner forteller om bakgrunnen for arbeidet og veien videre i kommunene.

Denne veilederen gir en mer detaljert innføring i hvordan kommunene kan beregne klimagassutslipp ved bruk av ulike løsninger og virkemidler i detaljplanlegging og byggesak, som f.eks. plassering av bygg og størrelse på tomta, endring av arealformål etc.

Seminaret vil gi en «matnyttig» introduksjon til veilederne, slik at det skal være enkelt for planleggere og byggesaksbehandlere å bruke dem i sitt arbeid.

Last ned veileder og vedlegg her. (ZIP, 6 MB)

Målgruppe for seminaret:

Ledere og planleggere som jobber med kommuneplan og reguleringsplaner, byggesaksbehandlere, samt jurister som jobber med utbyggingsavtaler og andre relaterte tema. Webinaret er forbeholdt kommuner i Viken.

Program:

  • Teknisk ansvarlig: Martin Norderhaug - egiln@viken.no
  • Møteleder: Siri Gilberg - Siri.Gilbert@as.kommune.no
Program webinar: Klimahensyn i planlegging og byggesaksbehandling
Tid: Tema: Innleder:
Første del: Veileder om klimahensyn i planleggingen
09.30 - 10.30 Velkommen og introduksjon Klima- og energinettverket i Follo og Klima Viken
Innledning, plannivåer og forholdet mellom veilederne Asplan Viak v/ Jannicken Throndsen, artiktekt/planlegger
Presentasjon av Veileder om klimahensyn i planleggingen, inkl. tid til spørsmål. Asplan Viak v/ Jannicken Throndsen og Alexander Borg, rådgiver, Energi og Miljø
10.30 - 10.40 Kaffepause
Andre del: Veileder for vurdering av klimakonsekvenser i plan- og byggesaker
10.40-11.30 Behov for vurdering av klimakonsekvenser i plan- og byggesaker og implementering av veilederen i kommunen. Oslo kommune v/ Helene Egeland, Klimaleder, Plan- og bygningsetaten og Bergen kommune v/ Karen Steinsvik Reinholdtsen, Rådgiver, Plan- og bygningsetaten
Presentasjon av veileder for vurdering av klimakonsekvenser i plan- og byggesaker, inkl. tid til spørsmål. Asplan Viak v/ Jannicken Throndsen og Alexander Borg

Praktisk informasjon:

Webinaret er satt opp som et Teamsmøte, men grunnet et stort antall påmeldte deltakere er det satt begrensninger for hvilke deltakere som kan dele skjerm og lyd (kun foredragsholdere).

For teknisk hjelp under webinaret vil Martin Norderhaug (egiln@viken.no) være tilgjengelig på chat for spørsmål og hjelp. Start spørsmål med Martin:

Spørsmål kan besvares av Asplan Viak, Oslo kommune og Bergen kommune fra 09.30-11.30 i chatten. Start spørsmål med Jannicken:, Alexander:, Helene:, eller Karen.

Lenke til TEAMS-møtet og veilederne sendes ut til de påmeldte i forkant av webinaret.

 

 

 

    

Til toppen