Invitasjon til webinar og workshop om arealregnskap

Klikk for stort bilde Christian Wangberg Nedre Romerike Miljønettverk, Viken fylkeskommune, KS Viken og Statsforvalteren inviterer til digitalt webinar og workshop om arealregnskap. 

Webinaret gir en kort intro til hva arealregnskap er og hvordan enkelte kommuner har tilnærmet seg dette. I etterkant av webinaret vil vi følge opp med workshops som går mer i dybden på de enkelte elementene for å få utarbeidet et arealregnskap. Den første workshopen gjør et dypdykk i datagrunnlag, indikatorer og verktøy for å starte og utarbeide arealregnskap. NIBR i samarbeid med SSB, NIBIO, NINA og Sabima arrangerer de faglige workshopene for å kunne gi dere den beste faglige og oppdaterte kunnskapen på feltet. 

Webinar 24. august: Hva er arealregnskap, hvorfor skal vi ha det og hvordan jobber vi med det? 

Kl 13:00-15:20 - Digitalt på Microsoft Teams - Lenke til møte kommer.

Påmelding her.

Som en kick off til arbeid med arealregnskap og arealnøytralitet holder vi først et seminar der dere vil få en intro til hva arealregnskap handler om og hvorfor vi skal ha det. Sabima skal fortelle om hvorfor det er viktig å få på plass et arealregnskap og Naturkampen – veien til et arealnøytralt Norge (https://naturkampen.sabima.no/intro). Nikolai Winge skal gi oss et innblikk i hvordan arealregnskap befinner seg i skjæringsfeltet mellom politikk og juss.

Den siste halvdelen av seminaret skal vi høre fra enkelte kommuner hvordan de har tilnærmet seg arbeid med arealregnskap og arealnøytralitet. Dere vil da få innblikk i hvilke muligheter og barrierer som dere vil møte på veien til ferdig arealregnskap – og hvordan dette kan tas i bruk i kommunene deres.

Program:

-----------------------------------------------------------------------------

Workshop 22. september: Hvilke datagrunnlag og verktøy finnes for utarbeidelse av arealregnskap? 

Kl 9:00-12:00 - Digitalt på Microsoft Teams - Lenke til møte kommer.

Påmelding her.

Webinaret følges opp av workshops som hver for seg skal ta for seg avgrensede temaer og problemstillinger knyttet til arealregnskap. NIBR i samarbeid med SSB, NIBIO, NINA og Sabima arrangerer de faglige workshopene for å kunne gi dere den beste faglige og oppdaterte kunnskapen på feltet. Den første workshopen på arealregnskap vil gi dere et dypdykk i datagrunnlag som finnes og hvilke indikatorer og verktøy som kan brukes i utarbeidelse av arealregnskap.

Program:

 

Klikk for stort bilde  Klikk for stort bilde 

 

 

Klikk for stort bilde 

Til toppen