Krever nasjonal ordning for ladestasjoner i borettslag

Regjeringen har lovet økonomisk støtte til ladeinfrastruktur i borettslag. Det er på tide å innfri løftet, mener fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim i Viken fylkeskommune. Utfordringen havner nå på klima- og miljøministerens bord.
STILLER KRAV: Fylkesråd Anne Beathe Tvinnereim. Tom-Egil Jensen

– Det er behov for en nasjonal ordning som kan gi et løft for ladeinfrastruktur i leilighetsbygg i hele landet. Jeg oppfordrer derfor Regjeringen om å iverksette den delen av regjeringsplattformen så raskt som mulig, sier fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim i Viken fylkeskommune.

Hun viser til at Regjeringen i Granavold-erklæringen i 2019 lovet å gi økonomisk støtte til ladestasjoner og ladepunkt i borettslag, sameier og garasjelag.

20. mai har hun sendt brev til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Her utfordres Regjeringen til å innfri dette løftet.

Les brevet her (PDF, 192 kB)

Her viser hun blant annet til at mens 9 av 10 av dagens elbil-eiere har mulighet for hjemmeladning, er dette tallet langt lavere for beboere i borettslag og sameier. Her har bare 59 prosent tilgang, ifølge tall fra Elbilforeningen.

– Økningen i andelen elbiler innebærer et økt press på den offentlige ladeinfrastrukturen. Det er derfor vanskelig for elbileiere å basere seg på offentlig lading. Det er dermed en fare for at manglende tilgang på hjemmelading kan bli en barriere for den videre elektrifiseringen av transportsektoren, skriver Tvinnereim.

Viken har tatt ansvar

Brevet sendes samme dag som fylkestinget i Viken har fulgt fylkesrådets anbefaling om å bevilge nye 6.5 millioner kroner til ladeinfrastruktur for borettslag i Viken. Tidligere denne våren har det blitt fordelt 3 millioner kroner på til sammen 44 borettslag og sameier i fylket.

– Viken har tatt, og tar, stort ansvar. Sammen med Oslo er vi den eneste fylkeskommunen som har igangsatt en slik støtteordning. Noen store bykommuner gjør også en kjempeinnsats. Men dette er ordninger med begrensende økonomiske rammer som langt fra dekker behovet. Da må vi kunne forvente at Regjeringen tar ansvar, og holder det de har lovet, sier Tvinnereim.

Gir aktivitet i næringslivet

Ordningen i Viken er en videreføring fra tidligere Akershus fylkeskommune. Erfaringene herifra viser at støtte til ladeinfrastruktur gir god effekt. Bare i 2019 bidro ordningen til å etablere 13 500 nye ladepunkter. 

Tvinnereim mener koronakrisen nå har forsterket behovet for ordningen.

– I tillegg til at utbygging av ladeinfrastruktur er et viktig klimapolitisk tiltak, vil jeg også framheve at disse prosjektene vil ha betydning for oppdragsmengden i el-installatørbransjen og dermed være et bidrag til å sikre aktivitet i næringslivet i den vanskelige tiden vi nå har foran oss, skriver hun i brevet.

Det er mulig å søke på de nye midlene fra og med 22. mai.

Her finner du mer informasjon om støtteordningen

Til toppen