Lyser ut fem millioner kroner til ladeinfrastruktur

Kommuner med svakt utbygd ladeinfrastruktur kan nå søke økonomisk støtte hos Viken fylkeskommune.bilde av elbil som lader - Klikk for stort bildeKommuner med dårlige muligheter for hurtiglading av elbiler kan nå søke om støtte til å bedre dette Freepik.com   

– Skal folk velge el-bil, må de kunne lade. Det er et stort behov for utbygging av ladeinfrastruktur i Viken for å legge til rette for fossilfri transport, både personbiltransport og næringstransport.

Behovet for offentlig støtte til utbygging er størst i de delene av Viken med lavest andel elbiler av den totale bilparken, fordi markedsgrunnlaget her er lavest, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim.

Bilde av Fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim - Klikk for stort bildeFORNØYD: Fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim Morten Brakestad  Fem millioner 

Områder med lav dekning av hurtiglading som samtidig har mye gjennomfartstrafikk knyttet til ferie og fritid, er en utfordring i arbeidet med elektrifisering av bilparken.

Det etableres derfor en tilskuddsordning på fem millioner kroner for støtte til utbygging for ladeinfrastruktur.

Tiltaket er en del av Viken-pakka som ble lagt fram før sommeren, og som det er tverrpolitisk enighet om blant partiene i fylkestinget.  

Den overordnede målsetningen for utlysningene er å utvide hurtigladeinfrastrukturen i Viken, og med dette bidra til økt bruk av elektriske kjøretøy. Støtteordningen gjelder i kommuner med svakt utbygd ladeinfrastruktur, og med betydelig gjennomfartstrafikk.

Både kommuner og private hurtigladeoperatører kan søke.

– Hurtiglading er svært viktig for dem som vurderer å kjøpe elbil. At hurtigladenettverket foreløpig er utilstrekkelig, gjør at mange heller kjøper fossil- eller hybridbil i dag.

Derfor er utviklingen av hurtigladenettverket et svært viktig grep for å gjøre overgangen til elbil attraktiv, sier Tvinnereim.

Støtteordningen gjelder i følgende kommuner:

Hemsedal, Ål, Hol, Nesbyen, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal, Krødsherad, Modum, Hole, Jevnaker, Lunner, Nannestad, Hurdal, Gjerdrum, Nittedal, Nes, Aurskog-Høland, Enebakk, Marker, Skiptvet, Våler, Råde, Rakkestad, Aremark, Hvaler.

Til toppen