Nå kan alle innbyggere i Viken få gratis klima- og energirådgivning

Hvordan kan du bruke mindre energi på å holde boligen varm? Hvilke energitiltak er smarte for din bolig? Hvordan etablerer du ladeløsning for elbil?Klikk for stort bilde

Fram til 15. desember 2021 kan alle kommunene i Viken tilby gratis klima- og energirådgivning til sine boligeiere. Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune og Klima Østfold, i samarbeid med Klimapartnere Viken.

Gode råd

Nå kan du få objektive råd om hvordan du kan redusere energibruken og finne klimavennlige løsninger for din husstand. I tillegg til at dette er bra for klimaet, gir det også ofte økonomiske gevinster. Rådgivningen vil foregå på nett og telefon i hele perioden, mens digitale befaringer tilbys i avgrensede perioder i ulike regioner i Viken. Tilbudet er gratis og uforpliktende.

Øker bevisstheten

Målsettingen med kampanjen er å fremme kunnskap og bevisstgjøre innbyggerne om eget energibruk, ladeløsninger for elbil og gi råd som kan bidra til en klimavennlig hverdag. Rådgivningen skal bidra til at boligeiere i Viken bruker energi mer effektivt og klimavennlig, og i større grad bruker fornybare energikilder som solenergi.

– Tilbudet er en del av kommunenes viktige arbeid med klima og energi. Vi skal legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg, sier rådgiver Gerd Jacobsen i Viken fylkeskommune.

- I Østfoldregionen vil tilbudet også omfatte sameier og borettslag og små og mellomstore bedrifter. De kan få råd på e-post, telefon og web, og til høsten kjører vi kampanjer med fysiske befaringer hos enkelte aktører, forteller daglig leder Guro Nereng i Klima Østfold.

Klikk for stort bildeKLIMASMART: Nå kan innbyggerne i Viken få objektive råd om hvordan du kan redusere energibruken og finne klimavennlige løsninger for din husstand. I tillegg til at dette er bra for klimaet, gir det også ofte økonomiske gevinster.    

Fakta om kampanjen

 • Gratis klima- og energirådgivning til alle boligeiere i Vikens 51 kommuner
 • Pågår i perioden 19. april - 15. desember 2021
 • Rådgivning på nett, telefon og digitale befaringer
 • Energianalyse av din bolig på nett på energiportalen.no
 • Tjenestene i kampanjen leveres av Energiportalen AS, Energibygg AS, Simenergi AS, Asplan Viak AS, Knut Olav Knudsen, Naturvernforbundet og Elbilforeningen.
 • Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune og Klima Østfold, i samarbeid med Klimapartnere Viken.
 • I tillegg til informasjon på klimasmart.no vil kommunenes kanaler på nett og sosiale medier benyttes. Der kommer det nyttige tips og råd, konkurranser og oversikt over aktiviteter.
   
 • Rådgivningstelefon – 466 26 000
 • Kontaktinfo og mer om de ulike tjenestene på klimasmart.no

 

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om kampanjen:

Prosjektleder Nicolai Dirdal i Energiportalen AS: mobil 92858016, e-post: nicolai@energiportalen.no 

Rådgiver Gerd Blindheim Jacobsen i Viken fylkeskommune: mobil 97732126, e-post: gerdj@viken.no

Til toppen