Ny rapport om elgbestanden i Viken

Viken fylkeskommune har fått utarbeidet en rapport om elgbestandene i fylket. Det er gjort vurderinger av bestanden i alle Vikens kommuner, og foreslått videre jaktuttak.

To elger i skogkanten - Klikk for stort bilde Espen Åsan, Faun Naturvaltning AS  

Rapporten har tatt utgangspunkt i at bestandstetthetene av elg i Viken varierer både lokalt og regionalt, og det diskuteres hvordan elgbestandene bør forvaltes både av forvaltere, jegere, grunneiere og andre interessenter.

Viken fylkeskommune har derfor tatt initiativet til å utarbeide bestandsvurdering av elg, der bestandsstørrelse og alderssammensetningen av elg i kommunene i Viken beskrives og vurderes, med faglige råd. 

Økt kunnskap - bedre forvaltning

Formålet med arbeidet er å få et bedre grunnlag for å drive kunnskapsbasert forvaltning av elg i Viken for både rettighetshavere, kommunene og fylket samlet.

Fylkeskommunen og kommunene vil som viltmyndigheter kunne benytte dataene i videre arbeid, ikke minst med tanke på situasjonen med funn av skrantesjuke (CWD) på Nordfjella og Hardangervidda. Berørte kommuner i Viken har derfor et godt utgangspunkt for lokale strategier for å imøtekomme nasjonale ønsker.

Samtidig kan rapporten være et grunnlag for å bygge videre på strategier som understøtter utmarksbasert næringsutvikling, og konsekvenser for arealforvaltning, samferdselsutfordringer og andre samfunnsinteresser.  

Se rapporten 

Elgen i Viken etter jakta 2020 (PDF, 5 MB)

Rapporten er utarbeidet av Faun Naturforvaltning AS, på oppdrag fra Viken fylkeskommune.

Til toppen