Ny teknologi gir ny kunnskap om Oslofjorden

Teknologi og innovasjon er stikkord når bergingen av Oslofjorden går inn i en ny fase. I prosjektet Frisk Oslofjord får ungdommen en viktig rolle gjennom spennende opplæring. 

Fjære og hav i oslofjorden - Klikk for stort bilde Øivind Norderhaug   

I prosjektet Frisk Oslofjord har sentrale forsknings- og samfunnsaktører gått sammen om å styrke kunnskapsgrunnlaget om det marine miljøet i ytre Oslofjord.

– Arbeidet i Frisk Oslofjord har vekket stor oppsikt. Prosjektet er et innovativt samarbeid som både har fått opp nye, spennende tekniske metoder og banebrytende måter å samarbeide på. I tillegg til ny kunnskap har formidling til skoleungdom vært en viktig del av prosjektet, forteller fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil (Sp). 

Tilbyr opplæring til ungdom

Frisk Oslofjord har vært en suksess, og arbeidet bringes nå videre i en ny fase.

Annette Lindahl Raakil (Sp) - Klikk for stort bilde7. februar deltok fylkesråd Annette Lindahl Raakil på siste styringsgruppemøte i Krafttak for kysttorsken og Frisk Oslofjord 1. Det markerer slutten på disse to prosjektene, som begge har bidratt til ny kunnskap om Oslofjorden. Morten Brakstad – Samarbeidspartnerne jobber med å starte opp Frisk Oslofjord 2.0. I det nye prosjektet vil kartleggingen fortsette, og formidlingsarbeidet økes ved at flere ungdoms- og videregående skoler får tilbud om et opplæringsopplegg. Slik vil prosjektet både gi oss beste kunnskap om situasjonen gjennom innovasjon, og bidra til å engasjere og lære opp ungdommen, sier Lindahl Raakil.

Viken fylkeskommune har bidratt med midler og vil fortsatt delta i arbeidet. 

– Prosjektet har vært en god møteplass for fylkeskommunene, kommunene, staten og fagmiljøet, og Viken mener at dette samarbeidet er viktig å opprettholde i arbeidet med Oslofjorden fremover. I tillegg til mer kartlegging i Oslofjorden med ny teknologi vil Frisk Oslofjord 2.0 ha en enda større formidlingsdel enn første prosjekt, ved at flere elever får lære om livet i fjorden. Inspiria Science Center inviterer alle de videregående skolene i Viken til dagsturer på fjorden, forteller fylkesråden.

Les mer: Praktisk info og påmelding til undervisningsopplegg med båttur.
 

Fakta om prosjektet

Sentrale forsknings- og samfunnsaktører har gått sammen om å styrke kunnskapsgrunnlaget om det marine miljøet i ytre Oslofjord.

Visjonen er en frisk fjord, rik på friluftsliv og naturopplevelser for kommende generasjoner. Da må biologisk mangfold og god tilgang på fiskeressurser sikres.

Prosjektet FRISK OSLOFJORD har gjennom sine aktiviteter disse målene:

  • frambringe ny kunnskap og grunnlag for framtidig forvaltning
  • teste og verifisere ny teknologi
  • formidle til forvaltning, befolkningen og særlig barn og unge

Les mer på Frisk Oslofjord sin nettside.

Til toppen