Nye avfallsstasjoner og miljøfyrtårn til Follo folkehøgskole

Follo folkehøgskole har fått både miljøfyrtårnsertifisering og nye avfallsstasjoner denne våren. Det hele ble feiret med snorklipp og kakefest for elever og lærere.

To blide damer foran nye innendørs avfallsstasjoner  - Klikk for stort bildeAvfallsstasjonene ble offisielt åpnet med snorklipping utført av elevrådsleder Sofie Helen Ramberg (t.v.). Her sammen med en fornøyd internatleder, lærer og sosialrådgiver Anne Karina Knudsen. Viken fylkeskommune

- Som en del av arbeidet med å bli miljøfyrtårnsertifisert har det vært viktig for oss å komme i gang med gode rutiner for kildesortering, sier Anne Karina Knudsen, internatleder, sosialrådgiver og lærer ved Follo folkehøyskole. 

Gode holdninger

Fungerende assisterende rektor på skolen Astrid Sandvand Dahlen, sier at de ønsker å skape gode holdninger rundt kildesorteringen.
- Vi håper at dette vil føre til en livsstil for elevene som de tar med seg videre når de er ferdig på skolen, sier hun.

Folkehøyskolen har også fokus på matsvinn. Skolen deltar i forskningsprosjektet Nature in your face. Gjennom prosjektet ønsker Viken fylkeskommune å gi elevene en visuell opplevelse, og at det kan skape kreativitet og nye ideer og tanker rundt bærekraftig mat og matsvinn.

Line Grandahl Hammerstad, kjøkkenassistent på skolen, forteller at skolen veier alt matsvinn, og elever og ansatte får daglig oppdatering på mengde matsvinn når de besøker kantinen.

Innendørs avfallsstasjon i ulike farger - Klikk for stort bildeEt fint design som motiverer til å sortere riktig har vært viktig i utformingen av avfallsstasjonene ved skolen. Viken fylkeskommune

Workshop med elevene

For å sikre god forankring og involvering av elevene arrangerte skolen en workshop hvor elevene fikk faglig påfyll og mulighet til å gi innspill til avfallsskiltene. Elevene viste stort engasjement og kom med mange gode ideer, både til design og type informasjon som er viktig for at de skal støtte opp om kildesorteringen ved skolen.

Disse innspillene ble så langt som mulig hensyntatt når designet ble laget. I tillegg følger avfallssymbolene den nordiske merkeordningen for kildesortering.  

QR-koden viser vei

Sofie Helen Ramberg, elev og elevrådsleder på skolen, sier hun er veldig fornøyd med de nye stasjonene og merkingen.
- Vi er spesielt fornøyde med at det ble illustrasjoner i stedet for tekst og at illustrasjonene er tilpasset avfallet vi oftest kaster. 

At det kom på QR-koder til hver avfallsfraksjon er hun og resten av elevene også glade for. Ved å scanne QR-koden kan man til enhver tid finne oppdatert informasjon om hva som kastes hvor.
- Alle her er motiverte til å gjøre en innsats med å sortere og det blir ekstra gøy når stasjonene er så fine, legger hun til. 

Godkjent som Miljøfyrtårn

Samme dag som skolen åpnet sine nye avfallsstasjoner fikk de utdelt sitt bevis på at de er miljøfyrtårnsertifisert. Det var en stolt fungerende assisterende rektor ved skolen, Astrid Sandvand Dahlen, som mottok plaketten.

To damer og en mann som mottar miljøfyrtårn-bevis - Klikk for stort bildeSamme dag som skolen åpnet sine nye avfallsstasjoner fikk de utdelt miljøfyrtårn-beviset på rådhuset. Fra venstre: Fungerende assisterende rektor Astrid Sandvand Dahlen, Tom Anders Ludvigsen og Britt Kristin Soot. Viken fylkeskommune

Som Miljøfyrtårn stilles det blant annet krav til at skolen skal tilrettelegge for en god avfallshåndtering og jobbe for avfallsreduksjon.

- Sertifiseringen gir oss et verktøy til å jobbe systematisk og kontinuerlig med dette temaet.  Å få på plass godt tilrettelagt kildesortering på skolen har vært et viktig tiltak for en grønnere skolehverdag, sier Ingunn Skaar, prosjektleder for arbeidet.

- Her har vi hatt et godt samarbeid med Klimaavdelingen i Viken fylkeskommune, som har bistått oss i prosessen med miljøfyrtårnsertifisering og i kildesorteringsprosjektet, avslutter hun.  

Tre damer som serverer marsipankake - Klikk for stort bildeKakefest og feiring ved Follo folkehøgskole. Viken fylkeskommune