Samlet om strandsonen

Kystsonenettverket har blitt en viktig møteplass for kommunene langs Oslofjorden. Her diskuteres strandsonesaker, og kompetanse overføres mellom kommunene. 
 

Bilde av konferansedeltakere på befaring ved Færder fyr, ytterst i Oslofjorden - Klikk for stort bildeBefaring ved Fulehuk fyr i Oslofjorden Eva Lill Kvisle/ Viken fylkeskommune

Hele 70 prosent av kysten i indre Oslofjord er utilgjengelig for allmennheten, og mange ønsker seg en mer tilgjengelig strandsone. Nå har kommunene samlet seg for å se hva som kan gjøres.

Så godt som alle de 26 kystkommunene var til stede da Viken fylkeskommune ønsket velkommen til nettverkskonferanse på Tjøme. Konferansen ble åpnet av ordfører i Færder, Jon Sanness Andersen. 

– Skal strandsonen sikres, må det lages gode arealplaner, og det må ryddes opp i ulovlige tiltak. På kystsonenettverksmøter som dette, diskuteres kompliserte saker i strandsonen, kommunene lærer av hverandre, og de blir en del av et kunnskapsrikt nettverk, sier Vikens Eva Lill Kvisle, som koordinerer Kystsonenettverket for Oslofjorden

På konferansen på Tjøme var det også satt av tid til  båtbefaring. Det er mye å lære av å se strandsonen fra sjøen, og ferden gikk forbi både viktige natur- og friluftslivsområder, kystledhytter og padlehuker. Deltakerne fikk også sett på ulike typer av innretninger som har blitt bygd i strandsonen gjennom flere tiår.