Samlet over 100 deltakere til webinar om arealregnskap

Christian Wangberg  Se opptak og last ned presentasjoner her.

Nedre Romerike Miljønettverk, Viken fylkeskommune, KS Viken og Statsforvalteren inviterte tirsdag 24. august til digitalt webinar om arealregnskap. 

Webinaret ga en kort intro til hva arealregnskap er og hvordan enkelte kommuner har tilnærmet seg dette. 

Sabima fortalte om hvorfor det er viktig å få på plass et arealregnskap og Naturkampen – veien til et arealnøytralt Norge, mens Nikolai Winge ga oss et innblikk i hvordan arealregnskap befinner seg i skjæringsfeltet mellom politikk og juss.

Man fikk også høre fra enkelte kommuner hvordan de har tilnærmet seg arbeid med arealregnskap og arealnøytralitet. Deltakerne fikk dermed innblikk i hvilke muligheter og barrierer som de vil møte på veien til ferdig arealregnskap – og hvordan dette kan tas i bruk i sine egne kommuner.

I etterkant av webinaret vil man følge opp med workshops som går mer i dybden på de enkelte elementene for å få utarbeidet et arealregnskap. 

Den første workshopen gjør et dypdykk i datagrunnlag, indikatorer og verktøy for å starte og utarbeide arealregnskap. NIBR i samarbeid med SSB, NIBIO, NINA og Sabima arrangerer de faglige workshopene for å kunne gi dere den beste faglige og oppdaterte kunnskapen på feltet. 

Les mer om workshopene her.

Webinar 24. august: Hva er arealregnskap, hvorfor skal vi ha det og hvordan jobber vi med det? 

Videoopptak og presentasjoner:

Ønsker du å se opptaket av webinaret og få presentasjonene fra workshopen kan du sende en e-post til Egil Martin Solberg Norderhaug.

Til toppen