Samlet over 100 deltakere til webinar om arealregnskap

Christian Wangberg  Se opptak og last ned presentasjoner her.

Nedre Romerike Miljønettverk, Viken fylkeskommune, KS Viken og Statsforvalteren inviterte tirsdag 24. august til digitalt webinar om arealregnskap. 

Webinaret ga en kort intro til hva arealregnskap er og hvordan enkelte kommuner har tilnærmet seg dette. 

Sabima fortalte om hvorfor det er viktig å få på plass et arealregnskap og Naturkampen – veien til et arealnøytralt Norge, mens Nikolai Winge ga oss et innblikk i hvordan arealregnskap befinner seg i skjæringsfeltet mellom politikk og juss.

Man fikk også høre fra enkelte kommuner hvordan de har tilnærmet seg arbeid med arealregnskap og arealnøytralitet. Deltakerne fikk dermed innblikk i hvilke muligheter og barrierer som de vil møte på veien til ferdig arealregnskap – og hvordan dette kan tas i bruk i sine egne kommuner.

I etterkant av webinaret vil man følge opp med workshops som går mer i dybden på de enkelte elementene for å få utarbeidet et arealregnskap. 

Den første workshopen gjør et dypdykk i datagrunnlag, indikatorer og verktøy for å starte og utarbeide arealregnskap. NIBR i samarbeid med SSB, NIBIO, NINA og Sabima arrangerer de faglige workshopene for å kunne gi dere den beste faglige og oppdaterte kunnskapen på feltet. 

Les mer om workshopene her.

Webinar 24. august: Hva er arealregnskap, hvorfor skal vi ha det og hvordan jobber vi med det? 

Presentasjoner:

Naturkampen - Veien til et arealnøytralt Norge (PDF, 14 MB) - Fredrik Vikse, politisk rådgiver Sabima

Arealregnskap - I skjæringsfeltet mellom juss og politikk (PDF, 7 MB) - Nikolai Winge, daglig leder Holth & Winge A/S

Regnskapsjungelen - Hvordan jobber Trondheim kommune med dette? (PDF, 4 MB) - Evelyne Gildemyn, rådgiver Trondheim kommune

Arealnøytralitet og arealregnskap i Nordre Follo kommune (PDF, 6 MB) - Arild Øien, Plansjef Nordre Follo kommune

Arealregnskapet som kunnskapsgrunnlag, planleggingsverktøy og null-alternativ i kommuneplanens arealdel (PDF, 2 MB) - Alexander Mæland, rådgiver Lillestrøm kommune

Arealregnskap i Viken FK - Hvordan er arbeidet til nytte for kommunene? (PDF, 637 kB) - Stig Hvoslef, fagleder Viken FK

Oppspill til kommende workshop (PDF, 2 MB) - Halvar Lægreid, Spesialrådgiver Miljø- og ressursforvaltning KS

Se opptak av webinaret her:

 

Til toppen