Se hvem som får støtte: 1,5 millioner kroner for å ta vare på vann- og våtmarksområder

Viken fylkeskommune gir totalt 1,5 millioner kroner til prosjekter som ivaretar og restaurerer vann- og våtmarksområder. ​– Svært viktig for det biologiske mangfoldet, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil.

Trestokk i vannstryk - Klikk for stort bilde Gry N. Løvhaugen/Viken fylkeskommune
Portrettfoto av Annette Lindahl Raakil - Klikk for stort bildeAnnette Lindahl Raakil (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune. Morten Brakestad

​– Dette er gode prosjekter. Å ta vare på bekker, dammer og våtmarksområder er svært viktig for ivaretagelsen av det biologiske mangfoldet. Derfor er jeg veldig glad for at så mange aktører i fylket vårt ønsker å bidra på så ulikt vis, sier Raakil videre. 

En rekke sjeldne naturtyper med truede og sårbare plante- og dyrearter er i tilbakegang i Viken fylke.

Gjennom tilskudd til restaurering av vann- og våtmarksområder vil fylkeskommunen bidra til at slike naturområder blir gjenskapt eller restaurert.

Ivaretar biologisk mangfold

Formålet med ordningen er å restaurere eller gjenskape vann- og våtmarksbiotoper som er i markert tilbakegang i fylket, for eksempel bekker, dammer og små våtmarker, rikmyr og ulike typer sumpskog/fuktskog.

Ordningen skal bidra til å ivareta det biologiske mangfoldet i disse områdene. 

Nå er det klart at disse får støtte til sine prosjekter høsten 2023:

Tilskuddsordning Restaurering av vann- og våtmarksområder 2023
Hvem Hva Tildelt beløp
Vannteam Øst Treplanting 200 000
Vannområde Haldenvassdraget Restaurering Lilledalstjernet 30 000
Gol kommune Våtmarksrestaurering Golsfjellet 30 000
Oppegård Jeger- og fiskerforening Restaurering av fisketrapp i Gjersjøelva 150 000
Hurdal Grunneierlag Restaurering av Hurdalselva 200 000
Nordre Follo kommune Forstudie åpning av Kantorbekken 20 000
Nordre Follo kommune Restaurering av myr 40 000
NIBIO N4S-Naturbasert sikring av kantsone 200 000
Drammens Sportsfiskere Restaurering av innløpsbekk Langvann 40 000
Lierelva vannområde Restaurering av Øksnebekken 290 000
Sør Arkitekter på vegne av Kongsberg Samlesentral II AS Åpning av bekk på Moane næringsområde 163 000
Vannområde Indre Oslofjord Vest Torstadbekken i Asker kommune 200 000

Les også

Se hvem som får støtte til å berge Oslofjorden