Seminar og workshop: Klimasats og andre støtteordninger for klimahandling

Klikk for stort bilde Illustrasjon

Fredag 22. januar / Kl 9-12

Videoseminar (Microsoft Teams)

22. januar arrangerer Statsforvalteren Oslo og Viken, KS, Klimapartnere Viken, Klima Østfold og Viken Fylkeskommune seminar og workshop om Klimasats og andre støtteordninger for klimahandling, som Enova.

Formålet med seminaret er å inspirere til prosjekter og søknader som rettes til rett støtteprogram. Utgangspunktet for seminaret er ny Klimasatsutlysning med søknadsfrist 15. februar.

Målgruppene er kommunalt ansatte innen vann- og avløp, bygg, vei og anlegg, kommunale kjøretøy og maskiner, areal- og transportplanlegging, landbrukskontorene, og kommunalt ansatte som jobber med klima og miljø som vil tilbys parallellsesjoner med tema som omstilling av transportsektor, sirkulærøkonomi, biogass, Klimakommunikasjon og klimahandling rettet mot befolkning.

Klimatilpasning er ikke tema: Dette seminaret handler kun om støtterordninger som bidrar til omstillingen til lavutslippssamfunnet; klimagasskutt, energieffektivisering og ressurseffektivisering.   

Program

Programmet består av en fellessesjon fra kl. 9-10 og syv parallell-sesjoner fra kl. 10-12. Linken til fellessesjonen er den samme som er sendt ut som «Hold av dato» tidligere.

Se fullstendig program her:

Program Klimasatsworkshop

Gå til Teams-møte for fellessesjon

 

Presentasjoner fra fellessesjon:

 

Sesjoner

1. Vann- og avløpsinfrastruktur – klima og energitiltak

Presentasjoner:

2. Bygg, vei, park og idrett: Fossilfrie byggeplasser, energitiltak, gjenbruk og materialvalg

Presentasjoner:

3. Omstilling av transportsektor og utskifting av kommunale kjøretøy og maskiner

Presentasjoner:

4. Klimavennlig areal- og transportplanlegging

Presentasjoner:

5. Sirkulærøkonomi: Eksemplevis gjenbruk, resirkulering og biogass

 

6. Klimatiltak i jord- og skogbruk 

Presentasjoner:

7. Klimakommunikasjon og klimahandling mot befolkning

Presentasjoner:

 

Mural som verktøy for idemyldring og diskusjon

Mural vil brukes som verktøy for idemyldring og spørsmål, og skal brukes som grunnlag for diskusjoner i sesjoner. Vi håper mange vil sette seg inn i hvordan det fungerer på forhånd.

Mural har mange muligheter - i denne workshopen skal vi bruke post-it-funksjonen. Hver sesjon har fått tildelt en farge og blanke post-it lapper.

Det er ønskelig at deltakere legger inn ideer til prosjekter eller spørsmål knyttet til tematikken i sesjonen de ønsker å delta i. Dette vil bli brukt i tiden som er satt av til diskusjon og idemyldring i sesjonene. For å få til gode og nyttige diskusjoner oppfordrer vi til å legge inn spørsmål, innspill m.m. på forhånd av workshopen.  Skriv inn spørsmål eller innspill på en av de blanke lappene under sesjonen du skal være med på. Legg gjerne igjen navn og kommune.

Konkrete spørsmål om søknader vil også kunne bli besvart i sesjonene.

Link til Mural ligger her:

Gå til innspill og spørsmål til Klimasatsworkshop (Mural)

Brukermanual ligger her:

 

Praktisk om seminaret/workshopen

Fellessesjonen og parallellsesjonene er i egne linker/Teamsmøter. Se sesjon og linker til møterom under «program». Deltakere klikker seg på den sesjonen de måtte ønske og kan gå og komme som de vil.

For teknisk hjelp under seminaret/workshopen vil Martin Norderhaug (egiln@viken.no) være tilgjengelig på fellessesjonen for spørsmål og hjelp. Start spørsmål med Martin:

Spørsmål kan besvares av Miljødirektoratet fra 9-12 i chatten i fellessesjonen. Start spørsmål med Kirvil:. Eventuelt kan sesjonsansvarlige sørge for at spørsmål blir besvart i chatten. Fellessesjonsmøtet ligger derfor oppe parallelt med at sesjonene holdes.

Klikk for stort bilde  

Til toppen