Stort oppmøte på inspirasjonsdag om klima 

Klimasmart landbruksprosjektet i Østfold arrangerte torsdag 30. januar en unik dag på Inspiria science center i Sarpsborg for cirka 100 elever og deres lærere innen agronomi og naturforvaltning på Tomb og Kalnes videregående skoler.

Tre elever rundt et bord - Klikk for stort bilde Martin Norderhaug  

Inspiria hadde utarbeidet innhold og opplegg for inspirasjonsdagen, som ble gjennomført for 4. gang. 

Elevene deltok på arbeidsøkter med tema som «Jordmikroskopiering og CO2 fangst», «Jordtyper og vannabsorbasjon», Teknologi og klimaforbedringer» og «Klimaforbedringer og insekter». På slutten av dagen rettet man blikket mot fremtiden og premierte enkelte av gruppene.

Det ble en dag for refleksjon og ettertanke med aktiv deltagelse, øvelser sammen, spennende populærvitenskaplige foredrag med mer. Målsettingen for klimadagen var å gi deltagerne en positiv «boost» i forhold til viktigheten av å ta klimahensyn for de som driver innen fremtidens landbruk.

Les hele artikkelen og se bilder og video fra dagen på nettsiden til Klima Østfold

Til toppen