Video og foiler fra workshopen "Arealregnskap i støpeskjeen: Hva trenger kommunene?"

Christian Wangberg

Workshopen, som etterfulgte webinaret "Hva er arealregnskap, hvorfor skal vi ha det og hvordan jobber vi med det?" tok for seg avgrensede temaer og problemstillinger knyttet til arealregnskap. 

NIBR i samarbeid med SSB, NIBIO, NINA og Sabima arrangerte de faglige workshopene for å kunne gi dere den beste faglige og oppdaterte kunnskapen på feltet. Den første workshopen på arealregnskap ga deltakerne et dypdykk i datagrunnlag som finnes og hvilke indikatorer og verktøy som kan brukes i utarbeidelse av arealregnskap.

Videoopptak og presentasjoner:

Ønsker du å se opptaket og få presentasjonene fra workshopen kan du sende en e-post til Egil Martin Solberg Norderhaug.

Til toppen