Viken fylkeskommune inviterer politikere i kommunen til stormøte om Klima Viken

Klikk for stort bilde Samarbeid skaper handling.

Viken fylkeskommune har gleden av å invitere ordførere i Viken til et møte om Klima Viken; den nye klimasatsningen i fylket.  

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer og kommunene og fylkeskommunene må stå sammen for å løse problemet. Hvis vi samarbeider gjennom et Klima Viken-nettverk kan vi gjennomføre tiltak, bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge slik at alle kan bidra: det offentlige, næringsliv og innbyggere.  

Vi tror Klima Viken kan styrke arbeidet slik at vi alle oppnår egne vedtatte klimamål og bidra til å nå̊ Parisavtalens ambisjoner om å begrense temperaturstigningen til godt under 2°C, helst under 1,5°C, sammenliknet med førindustriell tid.  

Fylkeskommunen inviterer derfor til samarbeid om prosjekter og tiltak for å bidra til raskere gjennomføring av kommunenes klima- og energiplaner. Klima Viken skal ikke erstatte kommunalt klima- og energiarbeid, men være en styrking og ressurs på tvers av kommunene i Viken for at vi alle skal oppnå egne mål.  

Møtet vil gi en grundig gjennomgang av hva Klima Viken skal være og hva som skal være nytteverdien av samarbeidet. Det legges opp til diskusjon, spørsmål og innspill, og vi håper på en god dialog med dere i den politiske ledelsen. Det vil bli gjennomført egne administrative møter for å følge opp i etterkant. 

Dato: 

Tirsdag 13. april kl. 14.00 – 16. 00 

Onsdag 14. april kl. 15.00 – 17.00 

Meld deg på her.

Foreløpig program:  

  • Fylkesrådsleder Tonje Brenna ønsker velkommen og presenterer våre mål og forventninger til møtet 
  • Fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim leder oss videre gjennom et program der vi presenterer Klima Viken, hvordan vi tenker å organisere det og hva det kan være forkommunene. 
  • Dere vil vi få presentert erfaringer fra nettverk som finnes i dag og behov og forventninger til delregionale klimanettverk i Viken.  
  • Vi avslutter med god tid til diskusjon og innspill.  

Ved spørsmål kan man kontakte klimarådgiver Fanny Pindsle på fannyp@viken.no.

Til toppen