Vikens første klimabudsjett er klart

Viken fylkeskommune legger fram sitt første klimabudsjett for egne klimagassutslipp. 

Illustrasjon av natur og jordklode med Anne Beathe Tvinnereim innfelt - Klikk for stort bildeOFFENSIV: Fylkesråd Anne Beathe Tvinnereim har store ambisjoner for Vikens klimaarbeid også i 2021. Istock/Tom-Egil Jensen  

– Vi skal gå i front på klimaarbeid, og det viser vi gjennom fylkestingets vedtak. Klimabudsjettet blir viktig i dette arbeidet.

Vi har høye ambisjoner om 80 prosent reduksjon av klimautslippene i Viken innen 2030. Vår egen virksomhet skal være fossilfri innen 2028, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim.

For samtidig som fylkestinget 17. desember vedtok budsjettet for 2021, vedtok de også det første klimabudsjettet.

Skal bygge videre på godt samarbeid

Årets klimabudsjett gjelder for de direkte utslippene i Viken Fylkeskommune, men basert på kunnskapsgrunnlaget som er tatt fram i 2021 skal klimabudsjett for 2022-2025 utvikles til å gjelde både for direkte og indirekte utslipp.

Det er et mål at klimaregnskap og klimabudsjett på sikt skal omhandle hele Viken-samfunnet. 

– I 2021 vil arbeidet med å bygge opp og videreutvikle partnerskap og samarbeid med kommuner, næringsliv, landbruk, frivillige organisasjoner og andre deler av Viken-samfunnet  om klimatiltak være viktig, sier Tvinnereim. 

Hun viser til at denne typen samarbeid allerede har gitt gode resultater. Blant annet fikk Klimasmart Landbruk Østfold, som er et prosjektsamarbeid ledet av Viken fylkeskommune,  tredjeplass i den nasjonale konkurransen Årets klimatiltak tidligere i år.

Handlingsprogram og fossilfrie kjøretøy

Det settes av 18,5 millioner kroner til handlingsprogram for klima i 2021. Det bevilges i tillegg 10 millioner til omlegging til fossilfrie kjøretøy, maskiner og ladeinfrastruktur i fylkeskommunens virksomheter.  

Fylkestinget behandler regional planstrategi i fylkestinget 18. desember. Også i dette planverket skal klima være et gjennomgående tema.

Til toppen