Klima og energiplanlegging

Regional plan for klima og energi

Planene er utarbeidet på grunnlag av anbefalinger i utredninger og etter innspill fra prosjektorganisasjoner og fra innspills- og dialogmøter med mange aktuelle aktører. 

En regional plan legges til grunn for statens, fylkers og kommuners planlegging og prioritering i regionen jamfør plan- og bygningsloven § 8-2. Plandokumentet skal være et verktøy for samordning og samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og andre aktuelle aktører i Viken.

Til toppen