Miljøstyring i Viken fylkeskommune

Fylkeskommunen jobber aktivt med å miljøsertifisere egne virksomheter.

 

Miljøfyrtårn som verktøy i miljøarbeidet

Viken skal levere et kraftfullt svar på klimakrisen, og være et foregangsfylke for å redusere klimagassutslippene. Gjennom aktiv miljøstyring skal vi drifte våre virksomheter med minst mulig miljøbelastning og i tråd med FNs bærekraftsmål.

I Viken fylkeskommune har vi valgt Miljøfyrtårns hovedkontormodell som verktøy for å sikre at fylkeskommunen driftes med minst mulig miljøbelastning.

Miljøtiltak i hverdagen

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Våre virksomheter må oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. 

Klima- og miljørapporter 

Alle virksomheter som er miljøtårnsertifiserte må levere en årlig klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for virksomhetens miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

Ved ønske om innsyn i Miljøfyrtårn klima- og miljørapport per kontorlokasjon, send en forespørsel til kontaktpersonen nederst på siden.

Viktig bidrag i arbeidet med FNs bærekraftsmål

Gjennom vårt arbeid med Miljøfyrtårn bidrar vi også i arbeidet med FNs bærekraftsmål. Vi jobber for et godt arbeidsmiljø, god avfallshåndtering, god energistyring og et forsvarlig forbruk. 

Her kan du lese mer om hvordan Viken fylkeskommune jobber med FNs bærekraftsmål.

Se hvordan Viken fylkeskommune jobber med Miljøfyrtårn i egne bygg her: