Miljøstyring i Viken fylkeskommune

Fylkeskommunen jobber aktivt med å miljøsertifisere egne virksomheter.

Viken skal levere et kraftfullt svar på klimakrisen, og være et foregangsfylke for å redusere klimagassutslippene. Gjennom aktiv miljøstyring skal vi drifte våre virksomheter med minst mulig miljøbelastning og i tråd med FNs bærekraftsmål.

I Viken fylkeskommune har vi valgt Miljøfyrtårns hovedkontormodell som verktøy for å sikre at fylkeskommunen driftes med minst mulig miljøbelastning.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Våre virksomheter må oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. 

Gjennom vårt arbeid med Miljøfyrtårn bidrar vi også i arbeidet med FNs bærekraftsmål. Vi jobber for et godt arbeidsmiljø, god avfallshåndtering, god energistyring og et forsvarlig forbruk. 

Se hvordan Viken fylkeskommune jobber med Miljøfyrtårn i egne bygg her:

Ved ønske om innsyn i Miljøfyrtårn klima- og miljørapport per kontorlokasjon, send en forespørsel til kontaktpersoner nedenfor.

Til toppen