Miljøfyrtårn

Fylkeskommunen jobber aktivt med å miljøsertifisere egne virksomheter.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil drive miljøledelse og vise samfunnsansvar. Flere enn 5600 virksomheter er Miljøfyrtårn-sertifisert, alt fra små og mellomstore virksomheter til store konsern, fylkeskommuner og kommuner.

Østfold og Buskerud er allerede miljøfyrtårn, og arbeidet med å sertifisere virksomheten i Akershus pågår inn i Viken.

Viken er i prosess med å framskaffe en felles rammeavtale for renovasjon ved de videregående skolene. Her skal skolene gis mulighet til fullstendig kildesortering, som er et viktig kriterium i miljø-sertifiseringsordningen.  

Miljøsertifiseringsprosessen 

Å bli sertifisert som Miljøfyrtårn etter hovedkontormodellen, går over fire trinn. 

1. Ta initiativ

Virksomheten sender inn en første oversikt til Miljøfyrtårn. Hensikten er å gi informasjon om egen organisasjon slik at Miljøfyrtårns hovedkontorløsning kan innføres på en hensiktsmessig måte. Denne informasjonen gir grunnlag for en forretningsavtale mellom hovedkontoret og Stiftelsen Miljøfyrtårn.  

2. Oppfylle kriterier 

Neste steg i prosessen er å avklare hvilke sertifiseringskriterier hovedkontoret og de underliggende enhetene skal oppfylle. Dette gjelder felles kriterier for alle enheter og bransjekriterier for videregående skoler og tannhelseklinikker, og som gårdeier/ leietaker. Før sertifisering gjennomgår en ekstern hovedkonsulent kriteriene i samarbeid med fylkeskommunens miljøfyrtårnkoordinator og en miljøfyrtårnkontakt i hver av de underliggende enhetene.  

3. Godkjenning 

En hovedsertifisør gjennomgår og godkjenner at kriteriene er oppfylt. I hovedkontormodellen skal hovedkontoret få godkjent at kriteriene er oppfylt før underliggende enheter kan starte sin sertifiseringsprosess.  

4. Kontinuerlig forbedring 

Hovedkontoret og underliggende enheter skal kontinuerlig forbedre sine miljøprestasjoner. Innen 1. april hvert år mottar Miljøfyrtårn fylkeskommunens klima- og miljørapport. Den danner grunnlaget for organisasjonens klimaregnskap som viser effekten av miljøtiltakene. Dette danner grunnlag for nye, forbedrede miljømål. Re-sertifisering foregår hvert tredje år. 

Les mer om Miljøfyrtårn-ordningen

Til toppen