Klima- og miljørapporter fra tannklinikkene

De miljøfyrtårnsertifiserte tannklinikkene i Viken fylkeskommune leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for klinikkenes miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

Klima- og miljørapporter fra tannklinikkene i Viken fylkeskommune: