Biogass Oslofjord

Martin Norderhaug  Et nettverkssamarbeid basert på partnerskap mellom Viken fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Oslo kommune.

Oslofjordregionen har flere gode eksempler på virksomhet innenfor biogass. Potensialet for økt produksjon er stor.

Verdikjeden og teknologien er derimot umoden og nødvendige investeringer er ikke alltid bedriftsøkonomisk lønnsomme i en tidlig fase. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Partene i samarbeidet har sammenfallende mål om å bidra til bærekraftig og regional ressursutnyttelse, og reduksjon i utslipp av klimagasser.

Les mer på nettverkets hjemmeside.