Felles bildeling i Viken

Prosjektet Felles bildeling i Viken er et treårig prosjekt i regi av Viken fylkeskommune som har fått støtte av Klimasats for å opprette fossilfrie bildelingsløsninger i så mange Viken-kommuner som mulig. 

Prosjektet baserer seg på en modell fra Halden kommune hvor kommunens ansatte får tilgang på fossilfrie kjøretøy som skal brukes til tjenestereiser på dagtid, og tilbys til øvrige innbyggere på kvelder, i helger og ferier.

Tilbudet skal erstatte bruk av privatbiler i tjenestereiser for kommunens ansatte og bidra til å dekke behovet for bil nummer to for kommunens innbyggere. Ettersom tilbudet kun vil omfatte fossilfrie kjøretøy forventes det betydelige reduksjoner i klimagassutslipp.

I tillegg til de miljømessige fordelene vil en deltakelse på dette prosjektet by på sosiale fordeler for kommunens innbyggere som får tilgang på et utvidet og mer fleksibelt mobilitetstilbud. Det kan også bidra til å redusere økonomiske utgifter knyttet til kjøregodtgjørelser.

Under ligger en liste med punkter det kan være nyttig å undersøke for å få en oversikt over kommunens kapasitet og forutsetninger for opprettelse av en bildelingsløsning.

Prosjektet hadde oppstart 17.01.23 og har en varighet på tre år. Dersom du har noen spørsmål til prosjektet eller ønsker å sette opp et møte med prosjektteamet kan du kontakte prosjektleder Sarah Figenschou på e-post eller telefon.

Erfaringsdeling

Den 21/03/23 holdt prosjektet Bildeling i Viken et åpent møte for erfaringsdeling på tvers av fylkes- og kommunegrenser. Her fikk vi med oss deltakere fra Arendal, Sola, Rælingen og Bodø kommune som presenterte sine bildelingsløsninger. Dersom du ønsker å opprette, eller lære mer om, bildeling kan du ta en titt på opptaket av møtet. Kommunene som presenterer har alle forskjellige leverandører av bildeling for å gi et bredt innblikk i hva som finnes av løsninger på markedet. 

Ta kontakt med Sarah Figenschou hvis man ønsker å få tilsendt opptak av webinaret.