Fossilfri2030

Fossilfri grenseregion 2030 er et samarbeidsprosjekt som gjennomføres av samtlige kommuner i svenske Fyrbodal (kommunalforbund) og søndre del av Viken fylkeskommune (Østfold og Follo).

Svensk-norsk samarbeid for fossilfri transport Fossilfri2030  

Andre involverte aktører er

  • Trollhättan Energi
  • Dalslands Miljö & Energiförbund
  • Norsk elbilforening
  • Inspiria Science Center
  • Klima Østfold
  • Rakkestad næringsråd
  • Kirkens Bymisjon Pedalen

Vi jobber for en fossilfri bilpark og fossilfri transport i kommuner og i næringslivet innen utgangen av 2030.

Les mer på prosjektets hjemmeside.